PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Catina are urmatoarea componenta:
 • Primar - RADU GHEORGHE – PNL
 • Viceprimar - NEGOITA GHEORGHE - PNL
 • Consilieri:
  • BIRLODEANU ADRIAN-CONSTANTIN – PSD
  • COMAN GHEORGHE – PSD
  • CORBU CRISTINEL – PSD
  • DIACONU GHEORGHE - PNL
  • NEGOITA GHEORGHE - PNL
  • PARASCHIV ION - PNL
  • PARVAN POPESCU GHEORGHE - PNL
  • POPESCU VASILE - PNL
  • PREDA ION - PSD
  • STRACHINESCU VASILE - PNL
  • UNGUREANU ION - PSD
  Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/22.01.2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019
» HCL nr. 2/22.01.2018 privind aprobarea Acordului de cooperare
» HCL nr. 3/22.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 4/31.01.2018 privind renumerotarea Inventarului bunurilor care apartin Domeniului Public al comunei Catina
» HCL nr. 5/19.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe anul 2018
» HCL nr. 6/19.02.2018 privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Catina in anul 2018
» HCL nr. 7/19.02.2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR DIN ANUL 2017 IN ANUL 2018
» HCL nr. 8/19.02.2018 priovind aprobarea utilizarii esxcedentului bugetar din anul 2017 in anul 2018
» HCL nr. 11/24.05.2018 privind aprobarea lucrarilor de plantare puieti forestieri in onoarea militarilor cazuti in Primul Razboi Mondial
» HCL nr.9 din 29.03.2018 pentru aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de munca ale persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416
» HCL nr. 12/24.04.2018 privind aprobarea cmpararii terenului in supr. de 540 m.p.
» HCL nr.10 din 29.03.2018 privind aprobarea Planului Local de Actiune si a Planului Local de Masuri 2018 -2019
» HCL NR.13/27.04.2018 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIM.I 2018
» HCL NR.14/27.04.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI INTERN PRIVIND ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA
» HCL NR.15/27.04.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PRIVIND INVESTITIA EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA CATINA, JUD.BUZAU
» HCL nr. 16/31.05.2018 privind transformarea unui post contractual in functie publica [...]
» HCL nr. 17/31.05.2018 privind interzicerea pasunatului pe pajisti in afara perioadei de pasunat
» HCL nr. 18/31.05.2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor sociale acordate furnizorilor publici si privati la nivelul comunei Catina, jud.Buzau
» HCL nr. 19/11.06.2018 privind constituirea unei Comisii de negociere in in vederea cumpararii unui teren
» HCL nr. 20/11.06.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica
» HCL nr. 21/18.06.2018 privind aprobarea procesului verbal de negociere a pretului de cumparare a terenului extravilan categoria livada in supr. de 540 m.p. situat in satul Corbu, jud.Buzau
» HCL nr. 22/23.07.2018 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local -trim II 2018
» HCL nr.25/25.09.2018 privind aprobarea noitei conceptuale - EXECUTIE STABILIZARE TORENT SI REPARATIE PODT ZONA MONUMENT
» HCL nr. 23/23.07.2018 - privind modificarea inventarului bunurilor care apartin dom publ al com Catina
» HCL nr. 26/25.09.2018 privind modificarea listei obiectivelor de investitii publice 2018
» HCL nr. 24/23.07.2018 - privind prima rectificare a bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 27/25.09.2018 privind a doua rectificare a bugetului local 2018
» HCL nr. 28/25.09.2018 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate [...]
» HCL nr. 29/25.09.2018 aprobarea notei conceptuale - STABILIZARE TEREN SI REFACERE DRUM [...]
» HCL nr. 30/25.09.2018 desemnarea reprezentantilor CL [...]
» HCL nr.31/30.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehncie si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Refacere infrastructura comunala-Proetctie maluri, reparatii podet
» HCL nr. 32/30.10.2018 privind a treia rectificare a bugetului local pe anul 2018
» HCL nr.33/30.10.2018 privind modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2018
» HCL nr. 34/30.10.2018 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Catina
» HCL nr.35/30.10.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III 2018
» HCL nr. 36/13.11.2018 privind aprobarea sumei de 5.000 lei reprezentand cotizatia Primariei Catina pentru implementarea proiectului depus pe Masura 19.1
» HCL nr. 37/13.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, finali aferent obiectivului de investitii refacerea retelelor de apa Corbu
» HCL nr. 38/26.11.2018 privind a patra rectificare a bugetului local 2018
» HCL nr. 39/26.11.2018 privind modificarea Listei obiect. de inv. publice pe anul 2018
» HCL nr. 40/26.11.2018 privind aprobarea ind. tehnice economici privind lucrarea [...]
» HCL nr. 41/26.11.2018 privind aprobarea Devizului General actualizat la obiectivul de investitie [...]
» HCL nr. 54/27.11.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018
» Dispozitia nr. 163 / 17.07.2018 - privind convocarea sedintei ordinare a consiliului local Catina
» Anunt nr. 3279/17.07.2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2011