PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Catina are urmatoarea componenta:
 • Primar - RADU GHEORGHE – PNL
 • Viceprimar - NEGOITA GHEORGHE - PNL
 • Consilieri:
  • BIRLODEANU ADRIAN-CONSTANTIN – PSD
  • COMAN GHEORGHE – PSD
  • CORBU CRISTINEL – PSD
  • DIACONU GHEORGHE - PNL
  • NEGOITA GHEORGHE - PNL
  • PARASCHIV ION - PNL
  • PARVAN POPESCU GHEORGHE - PNL
  • POPESCU VASILE - PNL
  • PREDA ION - PSD
  • STRACHINESCU VASILE - PNL
  • UNGUREANU ION - PSD
  Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/08.01.2019 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2018 a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anilor precedent
» HCL nr. 2/18.01.2019 privind stabilirea coeficientilor de salarizare [...]
» HCL nr. 3/18.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni [...]
» HCL nr. 4/27.02.2019 pentru aprobarea retelei scolare
» HCL nr. 5/27.02.2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei catina
» HCL nr. 6/27.02.2019 pentru aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim IV 2018
» HCL nr. 7/27.02.2019 privind neasumarea raspunderii organizarii si delurarii procedurilor de atribuire [...]
» HCL nr. 8/27.02.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile [...]
» HCL nr. 9/27.02.2019 pentru aprobarea Planului local de Actiune [...]
» HCL nr. 10/27.02.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 11/27.02.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 12/05.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 13/05.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 14/28.03.2019 privind stabilirea locurilor in care pot fi instalate pe domeniul public [...]
» HCL nr. 15/28.03.2019 privind convocarea Adunarii proprietearilor [...]
» HCL nr. 16/28.03.2019 privincd acceptarea ofertei de donat [...]
» HCL nr. 17/09.04.2019 privind aprobarea ind. teh.-econ.în cnf. cu art.71 din OUG 114 din 2018 și a cofinanțării d e la bugetul local ptr.ob. de inv. Extindere sistem de alim. cu apa Cătina
» HCL nr. 18/09.04.2019 privind aprobarea ind.teh.-econ., în cnf. cu art.71 din OUG 114 din 2018 și a cofinanțării de la bugetul local ptr.ob. de inv. Refacerea rețelelor și a gos. de apa în cătunul Cătun
» HCL nr. 19/09.04.2019 privind aprobarea ind.teh.-econ.în cnf.cu art.71 din OUG 114 din 2018 și a cofinanțării d el a bugetul local ptr.ob. de inv. Modernizare și extindere grădiniță Cătina
» HCL nr. 20/09.04.2019 privind aprobarea ind.teh.-econ., în cnf. cu art.71 din OUG 114 din 2018 și a cofinanțării de la bugetul local ptr.ob. de inv. Pct de asistență și educație medicală Zeletin
» HCL nr.21/15.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Cătina pe anul 2019
» HCL nr.22/15.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020
» HCL nr.23/15.04.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2018 în anul 2019
» HCL nr.24/15.04.2019 pentru aprobarea participării comunei Cătina prin Consiliul Local, în calitate de asociat-membru fondator, la constituira Asociației de Dezvoltare Intercomunitară PROGAZ BUZAU 2020
» HCL nr.25/15.04.2019 privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019
» HCL nr. 26/30.05.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I 2019
» HCL nr. 27/30.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati [...]
» HCL nr. 28/14.06.2019 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru organizarea Zileu anuale a comunei Dragaica [...]
» HCL nr. 29/14.06.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetatean de onoare [...]
» HCL nr. 30/14.06.2019 privind conferirea titlului de Cetatean de onoeare [...]
» HCL nr.31/28.06.2019 - privind prima rectificare a bugetului local pe anul 2019
» HCL nr.32/26.06.2019 - privind modificarea listei obiectivelor de investitii publice pe anul 2019
» Anexa la HCL nr. 32/26.06.2019 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019
» HCL nr. 33/27.07.2019 aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim. II 2019
» HCL nr. 34/27.07.2019 a doua rectificare a bugetului local 2019
» HCL nr. 35/27.07.2019 modificarea listei obiectivelor de investitii publice 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2011