PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Catina are urmatoarea componenta:
 • Primar - RADU GHEORGHE – PNL
 • Viceprimar - NEGOITA GHEORGHE - PNL
 • Consilieri:
  • BIRLODEANU ADRIAN-CONSTANTIN – PSD
  • COMAN GHEORGHE – PSD
  • CORBU CRISTINEL – PSD
  • DIACONU GHEORGHE - PNL
  • NEGOITA GHEORGHE - PNL
  • PARASCHIV ION - PNL
  • PARVAN POPESCU GHEORGHE - PNL
  • POPESCU VASILE - PNL
  • PREDA ION - PSD
  • STRACHINESCU VASILE - PNL
  • UNGUREANU ION - PSD
  Fisiere:

» 2017
» HCL nr.1/17.02.2017 - privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii de dezvoltare,din excedentul anilor precedenti
» HCL nr.2/27.02.2017 - privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Catina in anul 2017
» HCL nr.3/27.02.2017 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV 2016
» HCL nr.4/27.02.2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr.5 /27.02.2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2017 penmtru repartizarea orelor de munca ale persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416 din 2001
» HCL nr.6/27.02.2017 - privind aprobarea transformarii functiei publice de executie vacante de referent,clasa III , gradul profesional superior din cadrul Compartimentului agricol [ ... ]
» HCL nr.7 din 27.02.2017 privind aprobarea investitiei “Punct de educatie medicala sat Zeletin, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.8 din 27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru investitie “Refacerea retelelor si a gospodariei de apa in catunul Catun, sat Corbu, comuna Catina, judetul Buzau”-Etapa I
» HCL nr.9 din 27.02.2017 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Extindere sistem de alimentare cu apa, localitatea Catina, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.10 din 27.02.2017 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Modernizare drum comunal DC 56 Valea Catinei, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.11 din 27.02.2017 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Punte pietonala , Sat Slobozia, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.12 din 27.02.2017 privind aprobarea investitiei “Reabilitare sediu Primarie, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.13 din 27.02.2017 privind aprobarea investitiei “Reabilitare si extindere, modernizare si dotare Gradinita Catina, comuna Catina, judetul Buzau” si a valorii estimate
» HCL nr.14/13.03.2017 - privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri de interes local in satele comunei Catina,jud.Buzau" si a valorii estimate
» HCL nr.15/29.03.2017 - privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe anul 2017
» Anexa la HCL nr.15/29.03.2017 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017
» HCL nr.16/29.03.2017 - privind aprobarea utilizarii execedentului bugetar din anul 2016 in anul 2017
» HCL nr.17/29.03.2017 - privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului unitatii administrativ teritoriale Catina
» HCL nr.18/05.04.2017 - privind prima rectificare a bugetului local pe anul 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2011