PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Catina are urmatoarea componenta:
 • Primar - RADU GHEORGHE – PNL
 • Viceprimar - NEGOITA GHEORGHE - PNL
 • Consilieri:
  • BIRLODEANU ADRIAN-CONSTANTIN – PSD
  • COMAN GHEORGHE – PSD
  • CORBU CRISTINEL – PSD
  • DIACONU GHEORGHE - PNL
  • NEGOITA GHEORGHE - PNL
  • PARASCHIV ION - PNL
  • PARVAN POPESCU GHEORGHE - PNL
  • POPESCU VASILE - PNL
  • PREDA ION - PSD
  • STRACHINESCU VASILE - PNL
  • UNGUREANU ION - PSD
  Fisiere:

» 2017
» HCL nr.1/17.02.2017 - privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2016 a sectiunii de dezvoltare,din excedentul anilor precedenti
» HCL nr.2/27.02.2017 - privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Catina in anul 2017
» HCL nr.3/27.02.2017 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV 2016
» HCL nr.4/27.02.2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr.5 /27.02.2017 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2017 penmtru repartizarea orelor de munca ale persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416 din 2001
» HCL nr.6/27.02.2017 - privind aprobarea transformarii functiei publice de executie vacante de referent,clasa III , gradul profesional superior din cadrul Compartimentului agricol [ ... ]
» HCL nr.7 din 27.02.2017 privind aprobarea investitiei “Punct de educatie medicala sat Zeletin, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.8 din 27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati pentru investitie “Refacerea retelelor si a gospodariei de apa in catunul Catun, sat Corbu, comuna Catina, judetul Buzau”-Etapa I
» HCL nr.9 din 27.02.2017 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Extindere sistem de alimentare cu apa, localitatea Catina, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.10 din 27.02.2017 privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Modernizare drum comunal DC 56 Valea Catinei, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.11 din 27.02.2017 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Punte pietonala , Sat Slobozia, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.12 din 27.02.2017 privind aprobarea investitiei “Reabilitare sediu Primarie, comuna Catina, judetul Buzau
» HCL nr.13 din 27.02.2017 privind aprobarea investitiei “Reabilitare si extindere, modernizare si dotare Gradinita Catina, comuna Catina, judetul Buzau” si a valorii estimate
» HCL nr.14/13.03.2017 - privind aprobarea investitiei "Modernizare drumuri de interes local in satele comunei Catina,jud.Buzau" si a valorii estimate
» HCL nr.15/29.03.2017 - privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe anul 2017
» Anexa la HCL nr.15/29.03.2017 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017
» HCL nr.16/29.03.2017 - privind aprobarea utilizarii execedentului bugetar din anul 2016 in anul 2017
» HCL nr.17/29.03.2017 - privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar apartinand patrimoniului unitatii administrativ teritoriale Catina
» HCL nr.18/05.04.2017 - privind prima rectificare a bugetului local pe anul 2017
» HCL nr.19/31.05.2017 - privind interzicerea pasunatului pe pajisti in afara perioadei de pasunat
» HCL nr.20/31.05.2017 - privind dizolvarea/lichidarea Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara " Eco Serv Valea Buzaului si Valea Chiojdului" [...]
» HCL nr.21/31.05.2017 - privind numirea administratorului special al societatii Salub Eco Cis SRL la care comuna Catina este asociat [...]
» HCL nr.22/31.06.2017 - privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2017-2018
» HCL nr.23/31.05.2017 - privind aprobarea Planului Local de Actiune 2017-2018 si a Planului de Masuri pentru aplicarea Planului Local de Actiune [...]
» HCL nr.24/31.05.2017 - privind aprobarea Programul de achizitii publice a comunei Catina in anul 2017
» HCL nr.25/31.05.2017 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I 2017
» HCL nr.26/31.05.2017 - privind imputernicirea primarului in vederea cumpararii unei suprafete de teren si completarea domeniului public pentru finalizarea [...]
» HCL nr.27/29.06.2017 - privind completarea programului de Achizitii Publice al comunei Catina in cadrul Strategiei de Achizitii Publice pe anul 2017
» HCL nr.28/29.06.2017 - privind completarea Etapei I a proiectului tehnic privind investitia "Refacerea retelelor si a gospodariei de apa in catunul Catun,sat Corbu,comuna Catina [....]
» HCL nr. 36/27.07.2017 privind modificarea statului de functii al Serviciului Social de tip "Centrul de zi-tip after school, comuna Catina, judetul Buzau"
» HCL nr. 37/29.08.2017 privind implementarea proiectului "Asfaltare drum local in comuna Catina, judetul Buzau" [...]
» HCL nr.29/29.06.2017 - privind insusirea si aprobarea Conventiei incheiate cu Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita avand ca obiect stoparea eroziunilor active[...]
» HCL nr. 38/31.08.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Catina
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 38/31.082017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 38/31.08.2017
» HCL nr.30/29.06.2017 - privind aprobarea organigramei si statului de functii[....]
» HCL nr. 39/31.08.2017 privind a treia rectificare a bugetului local pe anul 2017
» HCL NR.31 DIN 27.07.2017 pentru aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim.II 2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 40/31.08.2017
» HCL nr. 40/31.08.2017 privind modificarea Listei obiectivelor de investitii publice pe anul 2017
» HCL nr.32 din 27.07.2017 privind a doua rectificare a bugetului local pe anul 2017
» HCL nr.41/28.09.2017 - privind a patra rectificare a bugetului local pe anul 2017
» HCL nr.33 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilord e baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului Local, primariei
» HCL nr.42/28.09.2017 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018 pentru aparatul de...
» HCL nr.34 din 27.07.2017 privind stabilirea nivelului indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali si delegatii satesti ai Consiliului Local Catina
» HCL nr.43/28.092017 - cu privire la modificarea statului de functii si transformare post contractual in statul de functii al ...
» HCL nr. 35 din 27.07.2017 de revocare a HCL nr.26 din 31.05.2017 privind imputernicirea primarului in vederea cumpararii unei suprafete de teren si [...]
» HCL nr.44/28.09.2017 - privind desemnarea pentru anul scolar 2017-2018 a reprezentatilor Consiliului Local Catina ca membrii in Consiliul de Administratie la Scoala
» HCL nr.45/28.09.2017 - de revocarea a Hotararii Consiliului Local nr.36 din 27.07.2017 privind modificarea statutului de functii al Serviciului Social de tip Centrul de zi-tip after school...
» HCL nr. 46/11.10.2017 privind a cincea rectificare a bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 47/11.10.2017 privind insusirea constatatorilor si a masurilor stabilite de Camera de Conturi Buzau
» HCL nr. 36/27.07.2017 privind modificarea statului de functii al Serviciului Social de tip "Centrul de zi-tip after school, comuna Catina, judetul Buzau" [...]
» HCL nr. 37/29.08.2017 privind implementarea proiectului "Asfaltare drum local in comuna Catina, judetul Buzau" [...]
» HCL nr. 52/30.10.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III 2017
» HCL nr. 53/30.10.2017 privind aprobarea transformarii functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior [...]
» HCL nr. 55/27.11.2017 privind a saptea rectificare a bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 56/27.11.2017 privind completarea HCL nr. 38/31.08.2017 [...]
» HCL nr. 57/27.11.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Catina, judetul Buzau + Anexa
» HCL nr. 58/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul [...}
» HCL nr. 59/27.11.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat
» HCL nr.48/25.10.2017 - privind a sasea rectificare a bugetului pe anul 2017
» HCL nr.49/25.10.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local [...]
» HCL nr.50/25.10.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli [....]
» HCL nr.51/25.10.2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli [....]
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2011