PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

PROIECTE DE HOTARARI» HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale - pe anul fiscal 2017
» Anexa 1 - la HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017
» Anexa 2 - la HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017
» Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentu anul fiscal 2018
» Proiect de hotarare nr. 54/2017 - privind a saptea rectificare a bugetului local pe anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 55/2017 - privind completarea Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Catina, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 56/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect de hotarare nr. 57/2017 - privind completarea HCL nr. 38/31.08.2017 [...]
» Proiect de hotarare nr. 58/2017 - privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat