PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

PROIECTE DE HOTARARI» HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale - pe anul fiscal 2017
» Anexa 1 - la HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017
» Anexa 2 - la HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017
» Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentu anul fiscal 2018
» Proiect de hotarare nr. 54/2017 - privind a saptea rectificare a bugetului local pe anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 55/2017 - privind completarea Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Catina, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 56/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect de hotarare nr. 57/2017 - privind completarea HCL nr. 38/31.08.2017 [...]
» Proiect de hotarare nr. 58/2017 - privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat
» Proiect de hotarare nr. 1/2018 - privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» Proiect de hotarare nr. 2/2018 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect de hotarare nr. 64/2017 - privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019
» Proiect de hotarare nr. 5/2018 - privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Catina in anul 2018
» Proiect de hotarare nr. 6/2018 - cont de incheiere 2017
» Anunt - Nr. 704/12.02.2018
» Proiect de hotarare nr. 8/2018 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2018
» Proiect de hotarare nr. 9/2018 - privind aprobarea Planului de Masuri -2018
» Proiect de hotarare nr. 15/2018 - privind trensformarea unui post contractual in functie publica si aprobarea organigramei si statului de functii din aparatul de specialitate al primarului
» Proiect de hotarare nr. 16/2018 - privind interzicerea pasunatului pe pajisti in afara perioadei de pasunat
» Proiect de hotarare nr. 24/2018 - privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica [...]
» Proiect de hotarare nr. 25/2018 - privind aprobarea NOTEI CONCETUALE - ZONA MONUMENT
» Proiect de hotarare nr. 26/2018 - privind modificare Lista de investitii 2018
» Proiect de hotarare nr. 27/2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate
» Proiect de hotarare nr. 28/2018 - privind a doua rectificare a bugetului local 2018
» Proiect de hotarare nr. 29/2018 - privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE-BALOI
» Proiect de hotarare nr. 30/2018 - privind desemnarea reprezentantilor [...]