ࡱ> oqn[`=bjbj 7^ΐΐ++4 lwwwww_"~|++ww```<+lww```,`wp@sBA`0`"&"`"``r" : Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate ............, seria.........., nr. ................................. i codul numeric personal .............................................................,domiciliat n ROMANIA / ............................, judecul ............................, codul po_tal ....................., municipiul/ora_ul/comuna .............................. satul/sectorul .............................., str. ........................................., nr......., bl. ......., sc....., et....., ap......., adresa de pot electronic & & & & & & & & & & & & & & & , tel& & & & & & & & .. declar c: mputernicit & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie& nr. & & & & & .., CNP & & & & & & & & & , judec .................. loc. ........................... cod po_tal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax ............................., adres de e-mail & & & & & & & & & & ........& , declar c: 1. ncepnd cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate ., coproprietari: 2. ncepnd cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate ., coproprietari: 3. ncepnd cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate ., coproprietari: 4. ncepnd cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate ., coproprietari: 5. ncepnd cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.. 0 4 F N P d f ϼϯym^OCy7hxCJaJmHsHh8%CJaJmHsHh8%hCJaJmHsHh8%hCJaJmHsHhCJaJmHsHh hxCJaJmHsHhPWCJaJmHsHhCJaJmHsHh h9CJaJmHsHh8%h0CJmHsH$jhEbhPWUmHnHsHuhEbh0mHsH$jhEbh~(UmHnHsHu$jhEbh[|nUmHnHsHu  f X,Z,l,, $$Ifa$gd$qq$If]q^qa$gd$a$gd>@?$a$gd_ C$a$gd $^a$gd9$^`a$gd9gd f xz^`pr$%Z__ "(+V,X,ĵĵ|m|m|^O|OMO|OUh h>@?CJaJmHsHh heCJaJmHsHh h_ CCJaJmHsHhPWCJaJmHsHh hCJaJmHsHh hC~CJaJmHsHh hrCJaJmHsHh h9CJaJmHsHh hxCJaJmHsHh h`-CJaJmHsHh hMCJaJmHsHh8%hMCJaJmHsH............ din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate & & & & ., coproprietari: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Nr. Crt.Parcela / adresa unde este situat terenulIntravilan ( I ) extravilan ( E )Suprafaca terenului, pe categorii de folosinc, in m2Rang localitZ O N A Terenuri cu construccii ArabilP_uneFneacVieLivadPdureTerenuri cu apeDrumuri _i ci ferateTerenuri neproduct. Intrat pe rodNeintrat pe rodIntrat pe rodNeintrat pe rodPn n 20 de ani/cu rol de protecciePeste 20 de aniCu amenajare piscicolFr amenajare piscicolLiberOcup12345Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren n cot de ........., n calitate de ................................ conform documentelor anexate ............................................................... Sunt de acord ca actele administrative fiscale s-mi fie comunicate exclusiv la adresa de pot electronic. Anexez la prezenta declaraie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: 1& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 4& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 7& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 2& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 5& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 8& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 3& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 6& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 9& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Prin semnarea prezentei am luat la cuno_tinc ca declararea necorespunztoare a adevrului se pedepse_te conform legii penale, cele declarate fiind corecte _i complete. Data ............................................ Prenumele _i numele................................................................. Semntura olograf.......................................... Anexa nr. 3 Model 2016 ITL 003 nregistrat sub nr..... din... / .../ 20... La organul fiscal local din raza administrativ-teritorial unde se afl situate terenurile.Funccionarul Public............................. S.S.Rol Nominal Unic nr. ................... DECLARAIE FISCAL pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice X,Z,j,l,,,,----`-l-n-p-x-z------..ĵxxiiZK<h*hl!CJaJmHsHhhl!CJaJmHsHhh7CJaJmHsHhh/FCJaJmHsHhh CJaJmHsHhhqqCJH*aJmHsHhhqqCJaJmHsHhhEbCJaJmHsHhhCJ aJ mHsHhhO5CJ aJ mHsHhhCJaJmHsHhhO5CJaJmHsHh[|nh>@?CJ aJ mHsH,,,-p-z------$qq$If]q^qa$gd $$Ifa$gd --kd$$Ifl42ֈh$ $69;h  h + X t0;44 lalp<yt-----------...*.B.J.b.x........Ff$qq$If]q^qa$gd $$Ifa$gd.`.b..//6// 0(0*00B1p1z1~112235ĵ񦗦yjyjQB7h6|h86CJaJh86hCJaJmHsH0jh86hCJUaJmHnHsHtHuh86hSCJaJmHsHh86hVCJaJmHsHh86h${CJaJmHsHh8%h8%CJaJmHsHhh8%CJaJmHsHh_hl!CJ aJ mHsHh_h_CJ aJ mHsHhhl!CJ aJ mHsHhhPWCJaJmHsHhhl!CJaJmHsH........./6////000000 0$0&0(0*0 $$Ifa$gdFf $$Ifa$gd_ $$Ifa$gd*0,0.00020406080:0<0>0@0B0D0F0H0J0L0P0R0T0V0X0Z0\0^0`0 $$Ifa$gdFf $$Ifa$gd`0b0d0f0h0j0l0n0p0r0t0v0x0|0~0000000000000$dh$Ifa$gdFf $$Ifa$gd000000000000000000000000000$dh$Ifa$gdFf" $$Ifa$gd0000000000000000000000002$a$gd${Ff1$dh$Ifa$gdFf) $$Ifa$gd235.66h788V:::: ;; $Ifgd9 $$Ifa$gd$a$gdk"$a$gdS\gd $a$gd${^gd86^gd86 ]^gd 5,60666f7h77777882848b8d8h88888(9*9<9>9B9D9999:T:V::::::øϩ~ytoghPd h`m5 hS\5 hn5 hB5 hb5hEbhUmHsHhEbh_ CCJaJmHsHh_ CCJaJmHsHhEbhSXCJaJmHsHhEbhSXmHsHh${CJaJmHsHhEbhSCJaJmHsHhEbh${CJaJmHsHh6|h86CJaJh86CJaJ&::::::::::&;N;T;;;;H<J<<<<<<<<<<===X=Z=\=^=`=ɺɺɯɯɤؘ}tpehEbhUmHsHh_ht5mHsHh`m5mHsHh;5mHsHhpg5mHsHhVh`m5mHsHhO{:h`mmHsHhh`mmHsHhh9CJaJmHsHhh`mCJaJmHsHh`m h h`m h5 h[5hPd h`m5 h`m5 h95";;<><H< $Ifgd pkd5$$Ifl t0644 lap ytH<J<<vm $Ifgd kd6$$Ifl<0T t0644 lapyt<<<<<Z=\=^=`=}}u$a$gdt$a$gdQigd skd6$$Ifl:| t06|44 lap yt51h0:p = /!h"h#h$h% $$Ifl!vh5h55h5+55X#vh#v#vh#v+#v#vX:V l42 t0;)v)v+++++,5h55h5+55X/ / / / / / / / alp<yt$$Ifl!vh5h55h55_5555 5 T5 5 5 5 5X#vh#v#vh#v#v_#v#v#v #v T#v #v #v #v #vX:V l4 t0;)v++++++++ + +,5h55h55_555 5 T5 5 5 5 5X/ / / / / / / alp֖ytMkd$$Ifl4Nh$ %-2$69;h  h  _T X t0;<<<<44 lalp֖ytMX$$Ifl!vh5h55h55_5555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v#v_#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V l4Y t0;++++++++++,5h55h55_55 5 5 5 5555X/ / / / / / / / / alpyt_skdB$$Ifl4Yּh$ 4(#%|)-/2$69;h   h   _        X  t0;PPPP44 lalpyt_$$Ifl!vh5h55h55_5555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v#v_#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V l' t0;,5h55h55_55 5 5 5 5555X/ / / / / / / alpyt*pkd$$Ifl'ּh$ 4(#%|)-/2$69;h  h  _ X t0;PPPP44 lalpyt*$$Ifl!vh5h55h55_5555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v#v_#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V l` t0;,5h55h55_55 5 5 5 5555X/ / / / / / / alpyt*pkd$$Ifl`ּh$ 4(#%|)-/2$69;h  h  _ X t0;PPPP44 lalpyt*$$Ifl!vh5h55h55_5555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v#v_#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V l] t0;,5h55h55_55 5 5 5 5555X/ / / / / / / alpyt*pkd$$Ifl]ּh$ 4(#%|)-/2$69;h  h  _ X t0;PPPP44 lalpyt*$$Ifl!vh5h55h55_5555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v#v_#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V lY t0;,5h55h55_55 5 5 5 5555X/ / / / / / / alpyt*pkd&$$IflYּh$ 4(#%|)-/2$69;h  h  _ X t0;PPPP44 lalpyt*$$Ifl!vh5h55h55_5555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v#v_#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V lU t0;,5h55h55_55 5 5 5 5555X/ / / / / / / / alpyt*pkd-$$IflUּh$ 4(#%|)-/2$69;h  h  _ X t0;PPPP44 lalpyt*$$If!vh5#v:V l t065p yt$$If!vh5T5#vT#v:V l< t065T5pyt$$If!vh5|#v|:V l: t06|5|p yt^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List jj Table Grid7:V0PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 8&8 8&8 ^f X,.5:`=#*+,--.*0`0002;H<<`= !"$%&'(),-.8@P (  0#" `?  0#" `? h  C #" `? 6  "?B S ?8/9tHTt 4lt %tEL]cgopz{ "#%&23=?CHO69 ==MMVV^^hhme Q =x</QR^_u 44559 ==MMVV^^hhme Q =x<9\[9 Pd bnt%!7!1Y/F+l!k"KG(~(N)Z*`-)J.EM.867O79O{:;h;6;|=>@?_ C|eCNJKhTK-QSUCVPWm[S\#^aEbe[|nqq0s${C~02x8%XMpg[_OR;S-[KrG! :nSXUUV"QiB(.}_`ms0M O5`*@| 8PP P(@PP0@PP8@PP@@P(UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA$BCambria Math"qhf<'f<'|7 +|7 +!hh242qHX ?2!xxITL003-DeclarTeren-PF-1 Dan MarinescuMarianOh+'08 x  (0ITL003-DeclarTeren-PF-1Dan MarinescuNormal2Microsoft Office Word@@|4BA@|4BA|77՜.+,00 hp| + ITL003-DeclarTeren-PF-1ITL003-DeclarTeren-PF-1 TitleTitlu !"#$%&'()*+,-./123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ[\]ghijklmpRoot Entry FE+bArData 0U71TableL"WordDocument7^SummaryInformation((DocumentSummaryInformation8fCompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qOh+'0 px Normal2Microsoft Office Word@@|4BA@|4BA|7|7|7