ࡱ> ikh[?bjbj 7^ΐΐp++<dwwwwwLNNNNNN jN|N++wwddd4+lwwLdLdd,dwvBAd80dddxdNNZ : Subsemnatul ......................................................................, identificat prin actul de identitate ................., seria.........., nr. ................................. i codul numeric personal .............................................................,domiciliat n ROMANIA / ............................, judecul ............................, codul po_tal ....................., municipiul/ora_ul/comuna .............................. satul/sectorul .................................., str. ........................................., nr............, bl. ..........., sc........., et........, ap........., n calitate de reprezentant al & & & & & & & & & & & & & & & .., Codul de identificare fiscal.............................., judec .................. loc. ........................... cod po_tal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ...................... tel. ................................ fax ............................., adres de e-mail & & & & & & & & & & & & & & , nregistrat la registrul comercului ........................... la nr. ........................... , cont IBAN & & & & & & & & & & & & & & .., deschis la & & & & & & & & & & & & & & & , declar c: 1. ncepnd cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate ., coproprietari: 2. ncepnd cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................., cota de proprietate ., coproprietari: 3. ncepnd cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................. cota de proprietate ., coproprietari: 4. ncepnd cu data de ..... / ........... 20..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................. cota de proprietate & & & & ., coproprietari: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 5. ncepnd cu data de ..... / ........... 20 ` P v ϼϯsdUF7Fh hrX@CJmHsHh h|"CJaJmHsHh h^CJaJmHsHh hxCJaJmHsHh h|CJaJmHsHh hdm+CJaJmHsHh h9CJaJmHsHh hrXCJaJmHsHh h0CJ mHsH$jh hdm+UmHnHsHuh h0mHsH$jh h|UmHnHsHu$jh hiUmHnHsHu kV!......,// $$Ifa$gd+$qq$If]q^qa$gd+$a$gd>@?$a$gd_ C$a$gd$a$gdrXgd ^`z|ikӵyyj[[L[h hdm+CJaJmHsHh hCJaJmHsHh hC~CJaJmHsHh hrCJaJmHsHh h9CJaJmHsHh h`-CJaJmHsHh h!CJaJmHsHh hxCJaJmHsHh h>:CJaJmHsHh h|"CJaJmHsHh h|"CJaJmHsHh hrXCJaJmHsHkUV !"*-~........*/,/@?CJ aJ mHsHUh h>@?CJaJmHsHh heCJaJmHsHh hdm+CJaJmHsHh h_ CCJaJmHsH..... prin actul nr.............. din ....... / .......... 20......., am dobndit/nchiriat/concesionat/preluat n administrare/preluat n folosinc un teren situat n comuna/ora_ul/municipiul .....................................................................satul / sectorul .................................., str. ........................................., nr............, nregistrat n REGISTRUL AGRICOL 20 .../ 20 ..., TIPUL ..........., VOL ........., POZITIA NR.................. cota de proprietate & & & & ., coproprietari: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Nr. Crt.Parcela / adresa unde este situat terenulIntravilan ( I ) extravilan ( E )Suprafaca terenului, pe categorii de folosinc, in m2Rang localitZ O N A Terenuri cu construccii ArabilP_uneFneacVieLivadPdureTerenuri cu apeDrumuri _i ci ferateTerenuri neproduct. Intrat pe rodNeintrat pe rodIntrat pe rodNeintrat pe rodPn n 20 de ani/cu rol de protecciePeste 20 de aniCu amenajare piscicolFr amenajare piscicolLiberOcup1234Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren n cot de ........., n calitate de ................................ conform documentelor anexate ............................................................... Sunt de acord ca actele administrative fiscale s-mi fie comunicate exclusiv la adresa de pot electronic. Anexez la prezenta declaraie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: 1& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 2& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 3& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Prin semnarea prezentei am luat la cuno_tinc ca declararea necorespunztoare a adevrului se pedepse_te conform legii penale, cele declarate fiind corecte _i complete. Data ................... Director P.J., ^ef compartiment contabil, L. S. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (prenumele, numele _i semntura) (prenumele, numele _i semntura) Anexa nr. 4 Model 2016 ITL 004 nregistrat sub nr..... din... / .../ 20... La organul fiscal local din raza administrativ-teritorial unde se afla situate terenurile.Funccionarul Public............................. S.S.Rol Nominal Unic nr. ................... DECLARAbIE FISCAL pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren n cazul persoanelor juridice ////////0@1F11222B3p3z3~3344ĵyj[j[yB0jh hdm+CJUaJmHnHsHtHuh hSCJaJmHsHh hVCJaJmHsHh h${CJaJmHsHh hW>CJaJmHsHh h(CJ aJ mHsHh h+CJ aJ mHsHh h+CJaJmHsHh h7CJaJmHsHh h/FCJaJmHsHh hCJaJmHsHh h CJaJmHsH/////// $$Ifa$gd+//kd$$Ifl42ֈh$ $69;h  h + X t0;44 lalp<yt+///////0000.060D0R0f0l0t000000000$qq$If]q^qa$gd+ $$Ifa$gd+0000000001"1@1b1111.2:2D2F2H2J2L2P2R2T2 $$Ifa$gd+Ff $$Ifa$gd+FfT2V2X2Z2\2^2`2b2d2f2h2j2l2n2p2r2t2v2x2|2~2222222 $$Ifa$gd+Ff $$Ifa$gd+222222222222222222222222222$dh$Ifa$gd+Ff] $$Ifa$gd+222222222222222222222222222$dh$Ifa$gd+Ff! $$Ifa$gd+2222457.89:L;$<<<f<h<<z= $Ifgddm+ $$Ifa$gd+$a$gdk"$a$gdi$a$gd!$a$gd[ ^gdW>^gdW> ]^gddm+$a$gd${FfE) $$Ifa$gd+4577.8|88888888(9*9.9h99999999<:D:F:r:::ĵĵĵĵĵĵĦyjy[yLy[h hOBCJaJmHsHh hy_CJaJmHsHh hdm+CJaJmHsHh h[ CJaJmHsHh hJdCJaJmHsHh h|"CJaJmHsHh hSXCJaJmHsHh hSCJaJmHsHh h${CJaJmHsHh h>CJaJmHsHh hW>CJaJmHsHh hdm+CJaJmHsH::;0;L;T;^;;;;; <"<$<8<:<<<N<`<d<f<h<<<<6=x=|===@>ǻǻǻǬ{whYhYhNhNhh+h&@,mHsHh+hdm+CJaJmHsHh+h&@,CJaJmHsHh&@,h"RhX5h"Rh&@,5h"Rhdm+5 h0X5 hi5h hU|CJaJmHsHh hOBCJaJmHsHh hy_H*mHsHh h[ H*mHsHh hOBCJaJmHsHh hy_CJaJmHsHh h[ CJaJmHsHz=|==== $Ifgd pkd-$$Ifl t0644 lap yt+==>>vm $Ifgd kdE.$$Ifl<0T t0644 lapyt+>>@>B>D>j>????}}um$a$gd!$a$gdW9$a$gdQigd skd.$$Ifl:| t06|44 lap yt+@>B>D>R>T>X>Z>h>>>>>>>????h hU|CJaJmHsHh h2jK5mHsHh&@,5mHsHhVh&@,5mHsHh&@,hO{:h&@,mHsH51h0:p = /!h"h#h$h% $$Ifl!vh5h55h5+55X#vh#v#vh#v+#v#vX:V l42 t0;)v)v+++++,5h55h5+55X/ / / / / / / / alp<yt+$$Ifl!vh5h55h5855555 5 T5 5 5 5 5X#vh#v#vh#v8#v#v#v #v T#v #v #v #v #vX:V l4 t0;)v++++++++ + +,5h55h58555 5 T5 5 5 5 5X/ / / / / / / alp֖yt+kd$$Ifl4Nh$ %-2$69;h  h 8 T X t0;<<<<44 lalp֖yt+J$$Ifl!vh5h55h5855555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v8#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V l4Y t0;++++++++++,5h55h5855 5 5 5 5555X/ / / / / / / / / alpyt+skd4$$Ifl4Yּh$ 4(#%|)-/2$69;h   h  8         X  t0;PPPP44 lalpyt+$$Ifl!vh5h55h5855555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v8#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V l' t0;,5h55h5855 5 5 5 5555X/ / / / / / / alpyt+pkd$$Ifl'ּh$ 4(#%|)-/2$69;h  h 8 X t0;PPPP44 lalpyt+$$Ifl!vh5h55h5855555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v8#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V l` t0;,5h55h5855 5 5 5 5555X/ / / / / / / alpyt+pkdb$$Ifl`ּh$ 4(#%|)-/2$69;h  h 8 X t0;PPPP44 lalpyt+$$Ifl!vh5h55h5855555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v8#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V l] t0;,5h55h5855 5 5 5 5555X/ / / / / / / alpyt+pkd$$Ifl]ּh$ 4(#%|)-/2$69;h  h 8 X t0;PPPP44 lalpyt+$$Ifl!vh5h55h5855555 5 5 5 5 5 555555X#vh#v#vh#v8#v#v #v #v #v #v#v#v#vX:V lU t0;,5h55h5855 5 5 5 5555X/ / / / / / / / alpyt+pkd<&$$IflUּh$ 4(#%|)-/2$69;h  h 8 X t0;PPPP44 lalpyt+$$If!vh5#v:V l t065p yt+$$If!vh5T5#vT#v:V l< t065T5pyt+$$If!vh5|#v|:V l: t06|5|p yt+^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List jj Table Grid7:V0PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] "o "or ^ k/4:@>? )*.///0T2222z==>>?!"#$%&'(+,-8@P(  0#" `?  0#" `? h  C #" `? 6 "?B S ?a/9tHt G I+5t%t[d&'024adx!+,RXYsdji DI[ Pd %!7!]V1Y/Fi- k"|"KG(~()N)Z*dm+&@,`-)J.EM.7O7K79W9O{:h;6;>@?OBxC_ C|eC(ENJKhTK2jK-Q"RSUCVWrXm[^y_#^aEbeI i[|nqq0sU|oOR+;S-[K(rG! neF!>:>SXUUV0X"Qi(.n}2}Jds0iX O5@| PP PP(@PP0@PP8@PP*UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA$BCambria Math"qhg<'g<' + +ahh242qHX ?2!xx Decl Teren PJ Dan MarinescuMarianOh+'00 x  (Decl Teren PJDan MarinescuNormal2Microsoft Office Word@F#@BA@BA՜.+,0 hp| + Decl Teren PJDecl Teren PJ TitleTitlu !"#$%&'()*+,-./123456789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWabcdefgjRoot Entry F L+bAlData 0/1TableHWordDocument7^SummaryInformation((DocumentSummaryInformation8`CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qOh+'0 px Normal2Microsoft Office Word@F#@BA@BA