ࡱ> [|Pbjbj 4ΐΐ/@@<5H111114DJD VDpHrHrHrHrHrHrHKMBrHE^D|C4D^D^DrH11K+HJEJEJE^D811pHJE^DpHJEJENGG1ZBA"E(fG\HH0H|GMJEMGG\MG|^D^DJE^D^D^D^D^DrHrHJE^D^D^DH^D^D^D^DM^D^D^D^D^D^D^D^D^D@ [:Anexa nr. 6 STEMA UNITII ADMINISTRATIV-TERITORIALEROMNIA Judeul ........................................................ (UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL( ........................................................................................................... Codul de nregistrare fiscal: & & & & ..& ... Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mailModel 2016ITL 006 Nrnreg& .........../data & & & ..Numrul de rol nominal unicNr. i data nregistrrii n Registrul de eviden a mijloacelor de transport supuse nmatriculrii/nregistrrii, DECLARAIE FISCAL: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marf cu masa total autorizat de peste 12 tone aflate n proprietatea persoanelor fizice (PF) persoanelor juridice (PJ) Subsemnatul Contribuabilul PF/ mputernicit (PJ) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie& nr. & & & & & .., CNP & & & & & & & & & , judec .................. loc. ........................... cod po_tal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax ............................., adres de e-mail & & & & & & & & & & .& , Contribuabilul (PJ) & & & & & & & & & & & & & & ., Codul de identificare fiscal & & & .................., judec .................. loc. ........................... cod po_tal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adres de e-mail & & & & & & & & & & & & & , nregistrat la registrul comercului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN & & & & & & & & & & & & & & .., deschis la & & & & & & & & & & & & & & & n temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile _i completrile ulterioare declar c am dobndit prin vnzare-cumprare/achizicionare prin contract de leasing urmtoarele mijloace de transportcu masa total autorizat de peste 12 tone:: Nr. crt.Marca _i tipulData dobndiriiSerie _asiuMasa autorizatSuspensie* SP/ASAnul fabricaiei1234567Vehicule cu dou axe 1.2.3.Vehicule cu trei axe p~  f h j ԽԬo_L?2hh1CJOJQJhh1CJ OJQJ$ jhh15CJ OJQJ\hh15CJ OJQJ\$ jhh15CJ OJQJ\hh1CJOJQJ\hh1CJOJQJht=h1CJOJQJ^J ht=h1CJOJQJ^JaJ,jhhR OJQJUmHnHtHuhh1CJOJQJht=hl+F5OJQJhh5OJQJh15OJQJp j B @ d$ &P#$/Ifgd1 & F$ &P#$/Ifgd1$d$ &P#$/Ifa$gd1 $da$gd1  ( > @ B z | ` d f h δέ}kYI9hh15CJOJQJaJhh15CJOJQJaJ#ht=h15CJOJQJ^JaJ#hNWmh15CJOJQJ^JaJh15CJOJQJ^JaJ ht=h1CJOJQJ^JaJhh15CJOJQJaJ hh1hh1CJOJQJaJhh<OJQJhh1OJQJhh15OJQJhh15OJQJhh1CJOJQJaJ@ B z B" $d$ &P#$/If]^a$gd1kd$$IflF=J(2 r t 6P 06  44 lapyt1z | b d $$ &P#$/If]^a$gd1 & F$ &P#$/Ifgd1d f *kd $$IflA\= xJ(2  t 6P 0644 lap(yt1f h p "$&(fYH$d`a$gd1 $da$gd1kd:$$IflJ( t 6P 0644 lap yt1$d$ &P#$/Ifa$gd1 n p "$&*ϼxexexUN@4hCJOJQJaJh1hl+F5CJ OJQJ hh1hh15CJOJQJaJ%h#]5CJOJPJQJaJnHtH+ht=h15CJOJPJQJaJnHtH/jhhR 5OJQJUmHnHtHu+hh15CJOJPJQJaJnHtH%h#]5CJOJPJQJaJnHtHhh5CJOJQJaJhh15CJOJQJaJhh15CJOJQJaJ(*.@^~$d$Ifa$gd1$d$Ifa$gd1$d`a$gd1$d`a$gd1 *. P*,.~ؽخ؟~pbp~TD~~~hht=5CJOJQJ\hh15CJOJQJhhv$5CJ OJQJhht=5CJ OJQJ hht=hh1CJOJQJhht=CJOJQJh1hl+FCJOJQJaJh1h1CJOJQJaJht=hl+F5OJQJht=hl+F@CJOJQJht=hl+FCJOJQJaJ/jhR hR 5OJQJUmHnHtHu%$d$Ifa$gd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_ $d$Ifa$gd1%d$Ifgd1kd0$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_veeeeeee$d$Ifa$gd1{kdw$$Ifl40#J(h 0644 laf4ytX_d$Ifgd1 %$d$Ifa$gd1kdP$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_$d$Ifa$gd1%$d$Ifa$gd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_$d$Ifa$gd1B$B(B*BBPBRBdBfBBBBBBBB C C@CDCFCXCZClCnCCCCCCCDDD&D(DDDDDDDDDD2E6E8EJELE^E`ErEtEEEEE޽޽޽޽쭝쭝hht=5CJOJQJ\hh15CJOJQJ\hht=5CJOJQJ!hht=5CJH*OJQJ\Uhh15CJOJQJ hht=hht=CJOJQJ>&B%d$Ifgd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_ 1.2.3.Vehicule cu patru axe 1.2.3.Vehicule cu 2+1 axe 1.2.3.Vehicule cu 2+2 axe 1.2.3.Vehicule cu 2+3 axe 1.2.3.Vehicule cu 3+2 axe 1.2.3.Vehicule cu 3+3 axe 1.2.3.Not:* SP- Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacelor de transport, n calitate de ................................ conform documentelor anexate ............................................................... Sunt de acord ca actele administrative fiscale s-mi fie comunicate exclusiv la adresa de pot electronic. Anexez la prezentadeclaraiecopii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) dinLegeanr. 207/2015 privindCodul de procedurfiscal, cu modificrileicompletrileulterioare, dup cum urmeaz: 1& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..2& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 3& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 4& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 5& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..6& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Prin semnarea prezentei am luat la cuno_tinc ca declararea necorespunztoare a adevrului se pedepse_te conform legii penale, cele declarate fiind corecte _i complete. Data ............................................ Subsemnatul, & & & & & & & & & & & & & & & & & (numele, prenumele _i semntura) L.S. n cazul persoanelor juridice Seciune rezervat organului fiscal: Prenumele i numele Nr. legitimaieSemntura Anexa nr. 3 &B(B*B0B2B4B6B8B:BBDB%$d$Ifa$gd1kd $$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_DBFBHBJBLBNBPB$d$Ifa$gd1PBRBXB%$d$Ifa$gd1kd $$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_XBZB\B^B`BbBdB$d$Ifa$gd1dBfBB%d$Ifgd1kd* $$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_BBBBBBBBBBveeeeeee$d$Ifa$gd1{kdc$$Ifl40#J(h 0644 laf4ytX_d$Ifgd1 BBB%$d$Ifa$gd1kd<$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_BBBBBBB$d$Ifa$gd1BBB%$d$Ifa$gd1kdu$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_BCCCCC C$d$Ifa$gd1 C CBC%d$Ifgd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_BCDCFCLCNCPCRCTCVCXCveeeeeee$d$Ifa$gd1{kd$$Ifl40#J(h 0644 laf4ytX_d$Ifgd1 XCZC`C%$d$Ifa$gd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_`CbCdCfChCjClC$d$Ifa$gd1lCnCtC%$d$Ifa$gd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_tCvCxCzC|C~CC$d$Ifa$gd1CCC%d$Ifgd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_CCCCCCCCCCveeeeeee$d$Ifa$gd1{kdO$$Ifl40#J(h 0644 laf4ytX_d$Ifgd1 CDD%$d$Ifa$gd1kd($$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_DD D DDDD$d$Ifa$gd1DDD%$d$Ifa$gd1kda$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_DDD D"D$D&D$d$Ifa$gd1&D(DD%d$Ifgd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_DDDDDDDDDDveeeeeee$d$Ifa$gd1{kd$$Ifl40#J(h 0644 laf4ytX_d$Ifgd1 DDD%$d$Ifa$gd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_DDDDDDD$d$Ifa$gd1DDD%$d$Ifa$gd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_DDDDDDD$d$Ifa$gd1DD4E%d$Ifgd1kd$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_4E6E8E>E@EBEDEFEHEJEveeeeeee$d$Ifa$gd1{kd- $$Ifl40#J(h 0644 laf4ytX_d$Ifgd1 JELERE%$d$Ifa$gd1kd!$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_RETEVEXEZE\E^E$d$Ifa$gd1^E`EfE%$d$Ifa$gd1kd?"$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_fEhEjElEnEpErE$d$Ifa$gd1rEtEE%d$Ifgd1kdj#$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_EEEEEEEEEEveeeeeee$d$Ifa$gd1{kd$$$Ifl40#J(h 0644 laf4ytX_d$Ifgd1 EEE%$d$Ifa$gd1kd|%$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_EEFFFF*G,GGGHHILLxLzLLL4NNNNNN>OHOOOOOȻȥȔylblblblbyVht=hX_5OJQJhX_CJOJQJh hX_CJOJQJh1hX_CJOJQJh1CJOJQJmH sH h1h1CJOJQJmH sH *jhR CJOJQJUmHnHtHuhHhHCJOJQJh1h1CJOJQJh1CJOJQJh1h1CJOJQJhht=CJOJQJ hht=EEEEFFF$d$Ifa$gd1FF F%$d$Ifa$gd1kd&$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_ FFFFFFF$d$Ifa$gd1FFF% $da$gd1kd'$$Ifl4֞ Df#J($ 0644 laf4ytX_F,GHIKLzLL2N4NNN>OOOOPP$&`#$/If]^b$gd/ $da$gdX_ $da$gd1 $da$gd1OP PPP2P4PLPNPRPXPZP^PvPxPzP|Pñh/hR #hMh1CJOJPJQJ]aJh1OJQJhX_OJQJht=hX_OJQJht=hX_5OJQJ hhX_hhX_CJOJQJaJP P PP]AA$&`#$/If]^b$gd/kd)$$Ifl4&0U t 6`0644 lae4pyt/PP0P2P]AA$&`#$/If]^b$gd/kd*$$Ifl40U t 6`0644 lae4pyt/2P4PJPLP^BB$&`#$/If]^b$gd/kd+$$Iflg0U t 6`0644 lae4pyt/LPNPPPRPTPVPXPZP^TGTTTT $da$gdX_ dgdX_kd ,$$Iflg0U t 6`0644 lae4pyt/ZP\P^PvPxPzP|P$dha$gd1l dgd121h:p?j$. A!n"6#$% $$If!vh555Z #v#v#vZ :V l t 6P 06,525 5rpyt1+$$If!vh55J55 #v#vJ#v#v :V lA t 6P 06,5255 5p(yt1$$If!vh5(#v(:V l t 6P 065/ p yt17$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_E$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / / f4ytX_$$If!vh5H$5n#vH$#vn:V l4065h5 / / / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_)$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_$$If!vh5H$5n#vH$#vn:V l4065h5 / / / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_)$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_$$If!vh5H$5n#vH$#vn:V l4065h5 / / / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_)$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_$$If!vh5H$5n#vH$#vn:V l4065h5 / / / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_)$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_$$If!vh5H$5n#vH$#vn:V l4065h5 / / / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_)$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_$$If!vh5H$5n#vH$#vn:V l4065h5 / / / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_)$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / f4ytX_)$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / f4ytX_$$If!vh5H$5n#vH$#vn:V l4065h5 / / / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_)$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_$$If!vh5H$5n#vH$#vn:V l4065h5 / / / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_)$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / f4ytX_7$$If!vh55A 5Y555v5n#v#vA #vY#v#v#vv#vn:V l406555555$5 / / / / f4ytX_$$If!vh5U5#vU#v:V l4& t 6`06++,5U5/ e4pyt/$$If!vh5U5#vU#v:V l4 t 6`06++,5U5/ e4pyt/$$If!vh5U5#vU#v:V lg t 6`06,5U5/ e4pyt/$$If!vh5U5#vU#v:V lg t 6`06,5U5/ e4pyt/j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J R Normal dCJ_HaJmHsHtH r@r l+F Heading 1 $dh*$@&a$&5CJ OJPJQJ\^JaJnHtHhh s: Heading 2$$@&'5B*CJOJPJQJ\^JaJphODA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List RR l+F0 Balloon Text dCJOJQJ^JaJNN l+F0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJZZ l+FHeading 1 Char&5CJ OJPJQJ\^JaJnHtH\!\ s:Heading 2 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJphOt 3t I Table Grid7:V0 dPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!0C)theme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] > > *EO|P OU@ z d f (&B?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTVWXYZL # AA@**(  # $Rectangle 8"ÅPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!Q9drs/e2oDoc.xmlSێ0}G,ӤU QժK+>`8oݦ;yf23gf7^bP|:)9VFٮ_l^]q"G+9sӍDF 6Ty"^祥`@$AbVa |VmLל|b>,VK:+q€"?kD8SUBi[5=xk!q?@S,jg l%J >T0nSEtC/!RӔ_<@WvB]tYC&r<7D"* f‡IgX2jD1)%SwZ5uvۮ5=dlSiڲ_Y,\BQF\+CJ ф*ңMi{16u͑4D7/ 45w3Ryofed{+摳\qAvUK\uԻVeeS_GV'47]J p_ PK!yJdrs/downrev.xmlLAO@&͘xKT,cK/vi_xyy/߼mf۫sl`@W1p(w|@wL&0ݙwtڇF }Tk_d/@,эȱg^Q;-R+"M\|NkPRrTkzB-@?^QJa:PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!Q9.drs/e2oDoc.xmlPK-!yJsdrs/downrev.xmlPK| # $Rectangle 9"ÇPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!1t%T;)q€"=?kH8SUBq[5xk!qxx@/8`EI4;-"PQ֣T`N| ̺uGYHS~Br]eke-HcnyLE9/g f‡IgX2jD!)%SwZ5uvp]kd/ Ӵe==>2X(7"VKTI!PEPz:m"&9}#sfPr[bØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!_;drs/e2oDoc.xmlS0#4intRp'=f6-_.pB`y<7of7k^aj>)'Ѯ/WW(\# 8U frAQąj5cUQ++rldbW4(Bbl1)$S6&m^Pol)0@/f.!ʼau&7$[MQEx;tBs$ CN̼wT|=śx^zUx\qDvuOӜ[]#Y\4sԯ_PK!ydrs/downrev.xmlLN0DHHܨC#TT$mzᶉ$i_DOՌfHc<_$ko;n T{dl3O>6JJ8dhqȴuK}asl$$y;-R[wW%q>^@E0U~bTo ]IPDݵh%JA/PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!_;.drs/e2oDoc.xmlPK-!yudrs/downrev.xmlPK{ R0e0eg Text Box 5S" PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!ߦdrs/e2oDoc.xmlT]o }xOm7NXu.NI݇1$v74Y_i~pνo%sV%ήR -קhD1"%~-޾Lu%rEgJxo$q-qWpZۖxm,uNN[f9x[ Auͩ\׎{$K |x߄{%zAEKCOPx jӵMt] ʣPylQ ǙS_,iEO$T3GiԙM9!j] vY29tqd} !;#P_6|LB&ρ!8MǓ-!ccu¢@ǔpk!elTf2R in7Kiў+*yZ+Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!$X9drs/e2oDoc.xmlSn0 } 5E X`d9(%N4K= @!9rQə5nkg!m@;+k~,_Z9HdbCw1(褁0r^Z Drq[4=]Lr^Nˌ߶Rć 22]sܤX."N GPwPe@\G™µ2@Ռߪy\ Y`ŧ#2|ΙC-LjIއ#w[`֭:ʒ$4Dj*]C谋.+uh$@ҀrCCd~^W3ALP=_{ KF͑gh߇8>dNfn7+l4eTegYF~ eaTUm&TlNۓIAk!a~iଧ٭yp=NӰgg:{;!/#XAP5 * 4ε[wKkUV6u`u"K{sڥ~˟PK!Ydrs/downrev.xmlLAO@&͘xK!Dhjⱥo]Z;=ۼ|/o7ԑ&;6^Ek8ۻ yW9f;* a.1Y+7 t rju3I(z{Q+"MR~,O- R T:*$:]r@PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!$X9.drs/e2oDoc.xmlPK-!Yudrs/downrev.xmlPK} # $Rectangle 7"ÇPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!9drs/e2oDoc.xmlSn0 } 5E X`d9(%N4K= @!9rQə5nkg!m@;+k~,_Z9HdbCw1(褁0r^Z Drq[4=]Lm;l<:!CwC/3~J6t͉['sbj;%N4XP=CACQ]pm g ׶J\U3./s-$NgTS9g 3v%'yz*z މoY(K"q/^\HNlt .ԡEIv 9" y]^3E3C|c3,5G"a;:;ݬ4=dSiڲMfE,\BQF\+SsTIw!PEPz:mO"&79}#sfPr?Xx:MÞl>!/#XAP5 * 4ε[wKkUV6u`u"K{sڥ~˟PK!H'Udrs/downrev.xmlLMO@&͘x PAhjⱥo]Z;8y3v:;EruǍcrc2EEiμ!4JJاh aHUK Ēbslt=YmQt-v, -Ry[{_D6٭\|Lo\_͏_}Q\J7qUo`$kA oRM :PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!9.drs/e2oDoc.xmlPK-!H'Uudrs/downrev.xmlPK~B S ?w >;@Jn tt*t!_t%t_GoBack ? ?  . : > H Z ^ g n y /?W _ d g /?P^`P@^@`0^`0`^``^`^`^``^``0^0`WW8Num10 [@L}Nl0_ eR Hs:<4?j$v$l+FI?J:Z#]X_kJbNWmK|/2h11t=y/1@@ >PP PPPBUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;Wingdings7@Cambria7.@ Calibri?.Arial Black5" TahomaACambria Math"1g<'g<'Ì<a c !n0'4:HX $Pl+F2!xxMarianMarian Oh+'0 x  MarianNormal2Microsoft Office Word@@8@BA@BAa ՜.+,0 hp| ' Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz{|}~Root Entry FNh(bAData \,1Tables NWordDocument4SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qOh+'0 x Normal2Microsoft Office Word@@8@BA@BAa