ࡱ> [bbjbj 4ΐΐ[@@<5HCD !DGGGGGGG6JLBG9)DGCC)D)DGN+GaDaDaD)D(8GaD)DGaDaDeFFBAQD}FGG0HFMaDMFF\MF)D)DaD)D)D)D)D)DGGaD)D)D)DH)D)D)D)DM)D)D)D)D)D)D)D)D)D@ [:Anexa nr. 7 STEMA UNITII ADMINISTRATIV-TERITORIALEROMNIA Judeul ........................................................ (UNITATEA/SUBDIVIZIUNEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL( ........................................................................................................... Codul de nregistrare fiscal: & & & & ..& ... Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mailModel 2016ITL 007 Nrnreg& .........../data & & & ..Numrul de rol nominal unic DECLARAIE FISCAL: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE AP AFLATE N PROPRIETATEA persoane lor fizice (PF) persoanelor juridice (PJ) Subsemnatul Contribuabilul PF/ mputernicit (PJ) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .., legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie& nr. & & & & & .., CNP & & & & & & & & & , judec .................. loc. ........................... cod po_tal ....................... sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax ............................., adres de e-mail & & & & & & & & & & .& , Contribuabilul (PJ) & & & & & & & & & & & & & & ., Codul de identificare fiscal & & & .................., judec .................. loc. ........................... cod po_tal ....................... sector ...., str. ............................................ nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ................................ fax ............................., adres de e-mail & & & & & & & & & & & & & , nregistrat la registrul comercului ...................... la nr. ........................... ., cont IBAN & & & & & & & & & & & & & & .., deschis la & & & & & & & & & & & & & & & n temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile _i completrile ulterioare declar c am dobndit prin vnzare-cumprare/achizicionare prin contract de leasing urmtoarele mijloace de transport pe ap: Nr. crt.Marca, tipul, serie motor i lungimeData dobndirii123Luntre, brci fr motor, folosite pentru pescuit _i uz personal1.2.3.Brci fr motor, folosite n alte scopuri1.2.3.Brci cu motor 1.2.3.Nave de sport _i agrement1.2.3.Scutere de ap 1.2.p~  f h j ݵxhUH;,h>h1CJOJQJaJh>h1CJOJQJh>h1CJ OJQJ$ jh>h15CJ OJQJ\h>h15CJ OJQJ\$ jh>h15CJ OJQJ\h>h1CJOJQJ\h>h1CJOJQJht=h1CJOJQJ^J ht=h1CJOJQJ^JaJ,jh>hHkOJQJUmHnHtHuh>h1CJOJQJht=hl+F5OJQJh 5OJQJp j B @ d$ &P#$/Ifgd1 & F$ &P#$/Ifgd1$d$ &P#$/Ifa$gd1 $da$gd1  ( > @ B x z | ~ $ ^ ` ܻq[H[%h}Z 5CJOJPJQJaJnHtH+ht=h15CJOJPJQJaJnHtHh>h15CJOJQJaJh>h15CJOJQJaJ h>he4#ht=he45CJOJQJ^JaJ ht=he4CJOJQJ^JaJ h>h1h>h1CJOJQJaJh>h<OJQJh>h1OJQJh>h+5OJQJh>h15OJQJ@ B z B'$$ &P#$/If]^a$gd1kd$$IflF=J(2 r t 6P 06  44 lapyt1z | ~ ` ~ffff$d$ &P#$/Ifa$gd1kd $$IflAJ( t 6P 0644 lap yte4` d v ~ ѾѾѮrcrWrKrW>h>h+CJOJQJh+CJOJQJaJhl+FCJOJQJaJht=hl+F@CJOJQJht=hl+FCJOJQJaJ/jhHkhHk5OJQJUmHnHtHuh1hl+F5CJ OJQJ h>h1h>h15CJOJQJaJ%h}Z 5CJOJPJQJaJnHtH+ht=h15CJOJPJQJaJnHtH/jh>hHk5OJQJUmHnHtHu ~q```O>$d$Ifa$gdm$d$Ifa$gdF$d`a$gd1 $da$gd1kd$$IflJ( t 6P 0644 lap yt1"$0246<@BHLNTXZ:<BFHNRTZ^`TT T TTҶٶٶٶҶٶٶٶҶٶٶٶҶٶٶٶҶٶٶҴٶҩhNWmhl+FOJQJUh>h+5CJOJQJh>h+5CJ OJQJ h>h+h>h+CJOJQJh>hz7CJOJQJh>hmCJOJQJB"$(,0ckd$$IflFJ(e #06  44 laytz7$d$Ifa$gdF02tc$d$Ifa$gdFkdL$$IflFJ(e #06  44 laytz7$d$Ifa$gdFekd$$IflJ(0644 layt+tccc$d$Ifa$gdFkd$$IflFJ(e #06  44 laytz7tccc$d$Ifa$gdFkd]$$IflFJ(e #06  44 laytz74tc$d$Ifa$gdFkd$$IflFJ(e #06  44 laytz746<>@$d$Ifa$gdFekd$$IflJ(0644 layt+@BHJLtccc$d$Ifa$gdFkdR$$IflFJ(e #06  44 laytz7LNTVXtccc$d$Ifa$gdFkd$$IflFJ(e #06  44 laytz7XZtc$d$Ifa$gdFkd$$IflFJ(e #06  44 laytz7$d$Ifa$gdFekd $$IflJ(0644 layt+tccc$d$Ifa$gdFkd $$IflFJ(e #06  44 laytz7tccc$d$Ifa$gdFkd $$IflFJ(e #06  44 laytz7:tc$d$Ifa$gdFkdv $$IflFJ(e #06  44 laytz7:<BDF$d$Ifa$gdFekd5 $$IflJ(0644 layt+FHNPRtccc$d$Ifa$gdFkd $$IflFJ(e #06  44 laytz7RTZ\^tccc$d$Ifa$gdFkdy $$IflFJ(e #06  44 laytz7^`tc$d$Ifa$gdFkd*$$IflFJ(e #06  44 laytz7$d$Ifa$gdFekd$$IflJ(0644 layt+tccc$d$Ifa$gdFkdn$$IflFJ(e #06  44 laytz7TT Ttccc$d$Ifa$gdFkd-$$IflFJ(e #06  44 laytz73. Nr. crt.Remorchere i mpingtoare Marca _i tipulData dobndiriipn la 500 CP inclusivpeste 500 CP _i pn la 2.000 CP inclusivpeste 2.000 CP _i pn la 4.000 CP inclusivpeste 4.000 CP12345671.2.3. Nr. crt.Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracciune din acesta Data dobndiriiCapacitate tdwNr. fraccii123451.2.3. Nr. crt.Ceamuri, _lepuri _i barje fluviale Marca _i tipulData dobndiriicu capacitatea de ncrcare pn la 1.500 tone inclusivcu capacitatea de ncrcare de peste 1.500 tone i pn la 3000 tone inclusivcu capacitatea de ncrcare peste 3000tone1234561.2.3. Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe mijloacele de transport, n calitate de ................................ conform documentelor anexate ............................................................... Sunt de acord ca actele administrative fiscale s-mi fie comunicate exclusiv la adresa de pot electronic. Anexez la prezenta declaraie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: 1& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..2& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 3& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 4& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 5& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..6& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Prin semnarea prezentei am luat la cuno_tinc ca declararea necorespunztoare a adevrului se pedepse_te conform legii penale, cele declarate fiind corecte _i complete. Data ............................................ Subsemnatul, & & & & & & & & & & & & & & & & & (numele, prenumele _i semntura) L.S. n cazul persoanelor juridice Seciune rezervat organului fiscal: Prenumele i numele Nr. legitimaieSemntura Anexa nr. 3 T TT TVTtTtgVEE$d$Ifa$gde4$d$Ifa$gd1 $da$gd1kd$$IflFJ(e #06  44 laytz7T TrTUUUUUUUUUUUUUUVVVVVWWWW W"W*Wh]<CJOJQJh>h+5CJ OJQJ h>he4h>he45CJOJQJh>he4CJOJQJh+CJOJQJaJh>ht=CJOJQJ h>ht=h>hv$5CJ OJQJh>ht=5CJ OJQJ h>h+h>h+5CJOJQJh>h+CJOJQJ$tTTTUpUU $$Ifa$gdF$d$Ifa$gd1UU#kd$$Ifl4֞ F#J(0644 laf4yte4UUUUUUUU$d$Ifa$gd1UUU%$d$Ifa$gd1kd$$Ifl4֞ F#J(0644 laf4yte4UUUUUUU$d$Ifa$gd1UUU%$d$Ifa$gd1kd'$$Ifl4֞ F#J(0644 laf4yte4UUUUUUU$d$Ifa$gd1UUU%$d$Ifa$gd1kd`$$Ifl4֞ F#J(0644 laf4yte4UUUUUUU$d$Ifa$gd1UUU% $da$gd1kd$$Ifl4֞ F#J(0644 laf4yte4UUVVVV$d$Ifa$gde4$d$Ifa$gdF$d$Ifa$gdFVVVVVVVK:::::$d$Ifa$gdFkd$$Ifl4r ?!J(da0644 laf4yte4VVVVVVWK:::::$d$Ifa$gdFkd$$Ifl4r ?!J(da0644 laf4yte4WWW W WWWK:::::$d$Ifa$gdFkd$$Ifl4r ?!J(da0644 laf4yte4WWWWWW WK:::::$d$Ifa$gdFkdm$$Ifl4r ?!J(da0644 laf4yte4 W"W$W&W(W*WK>>>> $da$gd1kdB$$Ifl4r ?!J(da0644 laf4yte4*WY'kd6$$Ifl4ֈ!J(WG60644 laf4yte4$d$Ifa$gdF$YYNYPY`YbYrYtYvYYZ4[6[8[\^h^j^^^8_:_`aaJaTaaaaķĔćvhvhvh[Q[Q[Q[h CJOJQJh h CJOJQJh1CJOJQJmH sH h1h1CJOJQJmH sH hmh1CJOJQJ*jhHkCJOJQJUmHnHtHuhW h1CJOJQJhW hmCJOJQJh1h1CJOJQJhe4CJOJQJaJh>he4CJOJQJ h>he4h>he45CJ OJQJ>YDYFYHYJYLYNY$d$Ifa$gdFNYPYVYXYZY8'''$d$Ifa$gdFkd=$$Ifl4ֈ!J(WG60644 laf4yte4ZY\Y^Y`YbY'kdD$$Ifl4ֈ!J(WG60644 laf4yte4$d$Ifa$gdFbYhYjYlYnYpYrY$d$Ifa$gdFrYtYvY6[\8+++ $da$gd1kd= $$Ifl4ֈ!J(WG60644 laf4yte4\^j^^:_``aDaaa4b6b`bbb$&`#$/If]^b$gdF $da$gd $da$gd1a2b4b6bbbdbhbjbbbbbbbbbbbbbݺhFhHk#hMh1CJOJPJQJ]aJht=h OJQJhl+FOJQJht=hl+FOJQJ h>h< h>h<CJOJQJ^JaJht=hl+F5OJQJh1h<CJOJQJh<CJOJQJbbdbfbhb]AA$&`#$/If]^b$gdFkdD!$$Ifl4&0U t 6`0644 lae4pytFhbjbbb]AA$&`#$/If]^b$gdFkdC"$$Ifl40U t 6`0644 lae4pyt<bbbb^BB$&`#$/If]^b$gdFkdB#$$Iflg0U t 6`0644 lae4pytFbbbbbbbbb^TGTTTTT $da$gd1 dgd1kd4$$$Iflg0U t 6`0644 lae4pytFbbbbb dgd1$dha$gd1l 21h:p?j$. A!n"6#$% $$If!vh555Z #v#v#vZ :V l t 6P 06,525 5rpyt1$$If!vh5(#v(:V lA t 6P 06,5p yte4$$If!vh5(#v(:V l t 6P 065/ p yt1$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / / ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / / ytz7$$If!vh5(#v(:V l065/ yt+$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7$$If!vh5(#v(:V l065/ yt+$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7$$If!vh5(#v(:V l065/ yt+$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7$$If!vh5(#v(:V l065/ yt+$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7$$If!vh5(#v(:V l065/ yt+$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ ytz7$$If!vh555 #v#v#v :V l0655e 5#/ / ytz7A$$If!vh55C 5Y5555l#v#vC #vY#v#v#v#vl:V l406,5555555/ / / / f4yte4E$$If!vh55C 5Y5555l#v#vC #vY#v#v#v#vl:V l4065555555/ / / / / f4yte47$$If!vh55C 5Y5555l#v#vC #vY#v#v#v#vl:V l4065555555/ / / / f4yte4)$$If!vh55C 5Y5555l#v#vC #vY#v#v#v#vl:V l4065555555/ / / f4yte47$$If!vh55C 5Y5555l#v#vC #vY#v#v#v#vl:V l4065555555/ / / / f4yte4$$If!vh55c555 5 #v#vc#v#v5 #v :V l406555d55a/ f4yte4$$If!vh55c555 5 #v#vc#v#v5 #v :V l406555d55a/ f4yte4$$If!vh55c555 5 #v#vc#v#v5 #v :V l406555d55a/ f4yte4$$If!vh55c555 5 #v#vc#v#v5 #v :V l406555d55af4yte4$$If!vh55c555 5 #v#vc#v#v5 #v :V l406555d55a/ f4yte4$$If!vh5V5 55655#vV#v #v#v6#v#v:V l4@06,555W55G56/ / f4yte4$$If!vh5V5 55655#vV#v #v#v6#v#v:V l406555W55G56/ / f4yte4$$If!vh5V5 55655#vV#v #v#v6#v#v:V l406555W55G56/ / f4yte4$$If!vh5V5 55655#vV#v #v#v6#v#v:V l406555W55G56/ f4yte4$$If!vh5V5 55655#vV#v #v#v6#v#v:V l406555W55G56/ / f4yte4$$If!vh5U5#vU#v:V l4& t 6`06++,5U5/ e4pytF$$If!vh5U5#vU#v:V l4 t 6`06++,5U5/ e4pyt<$$If!vh5U5#vU#v:V lg t 6`06,5U5/ e4pytF$$If!vh5U5#vU#v:V lg t 6`06,5U5/ e4pytFj 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHJ`J HkNormal dCJ_HaJmHsHtH r@r l+F Heading 1 $dh*$@&a$&5CJ OJPJQJ\^JaJnHtHhh s: Heading 2$$@&'5B*CJOJPJQJ\^JaJphODA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List RR l+F0 Balloon Text dCJOJQJ^JaJNN l+F0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJZZ l+FHeading 1 Char&5CJ OJPJQJ\^JaJnHtH\!\ s:Heading 2 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJphOt 3t I Table Grid7:V0 dPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!0C)theme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] j j ` T$Yab 3GN@ z 04@LX:FR^ TtTUUUUUUUUUUVVWW W*W"Y0Y>YNYZYbYrY\bbhbbbbb !"#$%&'()2456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMOPQRSL # AA@**(  # $Rectangle 8"ÆPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!Q9drs/e2oDoc.xmlSێ0}G,ӤU QժK+>`8oݦ;yf23gf7^bP|:)9VFٮ_l^]q"G+9sӍDF 6Ty"^祥`@$AbVa |VmLל|b>,VK:+q€"?kD8SUBi[5=xk!q?@S,jg l%J >T0nSEtC/!RӔ_<@WvB]tYC&r<7D"* f‡IgX2jD1)%SwZ5uvۮ5=dlSiڲ_Y,\BQF\+CJ ф*ңMi{16u͑4D7/ 45w3Ryofed{+摳\qAvUK\uԻVeeS_GV'47]J p_ PK!CgXdrs/downrev.xmlLN0DHHܨM"ZƩHmI ^G;ͷَ~@Xp,ww BD2{lmq}cf| jhc2)CZaKN~t94#^x2Qj)vZsk4T]r}zƷ_6 _~Y vD&:M!MA0OD`YPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!Q9.drs/e2oDoc.xmlPK-!CgXsdrs/downrev.xmlPK} # $Rectangle 9"ÈPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!1t%T;)q€"=?kH8SUBq[5xk!qxx@/8`EI4;-"PQ֣T`N| ̺uGYHS~Br]eke-HcnyLE9/g f‡IgX2jD!)%SwZ5uvp]kd/ Ӵe==>2X(7"VKTI!PEPz:m"&9}#sfPr[b iö1L{s:Fp ! nEp!>h196Rxr$Ŏx<:LVA%Gٗ6R7#`pOա`MŲet/AT A@ PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!_;drs/e2oDoc.xmlS0#4intRp'=f6-_.pB`y<7of7k^aj>)'Ѯ/WW(\# 8U frAQąj5cUQ++rldbW4(Bbl1)$S6&m^Pol)0@/f.!ʼau&7$[MQEx;tBs$ CN̼wT|=śx^zUx\qDvuOӜ[]#Y\4sԯ_PK!ydrs/downrev.xmlLN0DHHܨC#TT$mzᶉ$i_DOՌfHc<_$ko;n T{dl3O>6JJ8dhqȴuK}asl$$y;-R[wW%q>^@E0U~bTo ]IPDݵh%JA/PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!_;.drs/e2oDoc.xmlPK-!yudrs/downrev.xmlPK{ R0e0eg Text Box 5S" PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!ߦdrs/e2oDoc.xmlT]o }xOm7NXu.NI݇1$v74Y_i~pνo%sV%ήR -קhD1"%~-޾Lu%rEgJxo$q-qWpZۖxm,uNN[f9x[ Auͩ\׎{$K |x߄{%zAEKCOPx jӵMt] ʣPylQ ǙS_,iEO$T3GiԙM9!j] vY29tqd} !;#P_6|LB&ρ!8MǓ-!ccu¢@ǔpk!elTf2R in7Kiў+*yZ+Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!$X9drs/e2oDoc.xmlSn0 } 5E X`d9(%N4K= @!9rQə5nkg!m@;+k~,_Z9HdbCw1(褁0r^Z Drq[4=]Lr^Nˌ߶Rć 22]sܤX."N GPwPe@\G™µ2@Ռߪy\ Y`ŧ#2|ΙC-LjIއ#w[`֭:ʒ$4Dj*]C谋.+uh$@ҀrCCd~^W3ALP=_{ KF͑gh߇8>dNfn7+l4eTegYF~ eaTUm&TlNۓIAk!a~iଧ٭yp=NӰgg:{;!/#XAP5 * 4ε[wKkUV6u`u"K{sڥ~˟PK!drs/downrev.xmlLN0 HCd$n,:+M'ǭpsjҭl~ηՉy6\$ko;n =-9f֟yOClp@i%{(h;Y]WIrv,Z詥09U:|If׹ޞ@E 8U~bTo Mw$N*)"PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!$X9.drs/e2oDoc.xmlPK-!udrs/downrev.xmlPK~ # $Rectangle 7"ÇPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!9drs/e2oDoc.xmlSn0 } 5E X`d9(%N4K= @!9rQə5nkg!m@;+k~,_Z9HdbCw1(褁0r^Z Drq[4=]Lm;l<:!CwC/3~J6t͉['sbj;%N4XP=CACQ]pm g ׶J\U3./s-$NgTS9g 3v%'yz*z މoY(K"q/^\HNlt .ԡEIv 9" y]^3E3C|c3,5G"a;:;ݬ4=dSiڲMfE,\BQF\+SsTIw!PEPz:mO"&79}#sfPr?Xx:MÞl>!/#XAP5 * 4ε[wKkUV6u`u"K{sڥ~˟PK!H'Udrs/downrev.xmlLMO@&͘x PAhjⱥo]Z;8y3v:;EruǍcrc2EEiμ!4JJاh aHUK Ēbslt=YmQt-v, -Ry[{_D6٭\|Lo\_͏_}Q\J7qUo`$kA oRM :PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!9.drs/e2oDoc.xmlPK-!H'Uudrs/downrev.xmlPK~B S ?01uv j;@J v tt*Jt!t%t_GoBackFkFk [k[kP^`P@^@`0^`0`^``^`^`^``^``0^0`WW8Num10 [@L}Nl0_ eW }Z >s:<?j$v$+]<Cl+FI?JkJbHkNWm2e4 m F#1\6z7t=ya[]@4 jPP P PTUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;Wingdings7@Cambria7.@ Calibri?.Arial Black5" TahomaACambria Math"1h<'h<'g i !n0S`:HX $Pl+F2!xxMarianMarian Oh+'0 px MarianNormal2Microsoft Office Word@F#@BA@BAg ՜.+,0 hp| S Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F(bAData U&%1Tableh*MWordDocument4SummaryInformation((DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qOh+'0 px Normal2Microsoft Office Word@F#@BA@BAg