ࡱ> lnk[jkbjbj 3tΐΐ@##8dG*.)))))))+w.j)u~@)##a*:':':' #R):'):':'u":'eCA":')w*0*:'.".:'.:':'))%,*. : Anexa nr. 11  ROMNIA Comuna/Ora_ul/Municipiul/sectorul Denumirea organului fiscal local Nr........../data elib...& /2..... Codul de identificare fiscal: & & & & & Adres/Cont IBAN/tel/fax, e-mail CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL pentru Persoane Fizice PRIVIND IMPOZITELE ^I TAXELE LOCALE _i alte venituri Datorate Bugetului local* Ca urmare a cererii D-lui/D-nei & & & & & & & & & & . nr: ........ /data .......... cu domiciliul n str. .....................nr. ...., bl..., sc., ..., ap. ...., sector ..., loc. ......................, legitimat prin B.I./C.I./A.I./Pa_aport/ seria.... nr............., cu CNP ..............................................., avnd calitatea de proprietar/coproprietar/mandatar1)/executor2)/mo_tenitor3) _i a verificrilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autoritcilor administraciei publice locale la nr. de rol nominal unic .............................se atest urmtoarele: Prenumele _i numele ..............................................................................................domiciliul .................................................................................................... ..........................................................................4).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5). La data de nti a lunii urmtoare eliberrii prezentului certificat de atestare fiscal, figureaz/ nu figureaz n evidencele compartimentului fiscal cu urmtoarele creance bugetare de plat scadente ctre bugetul local, conform evidencelor existente la data ntocmirii: Nr.Denumirea creancei bugetareCurentRm_icMajorri de ntrzireTotal012345Total n cazul utilizrii pentru deschiderea procedurii succesorale certificatul se poate elibera cu debitele nregistrate pn la data decesului6), iar notarul are obligacia nscrierii n certificatul de mo_tenitor a debitelor ce revin mo_tenitorilor _i comunicarea ctre organul fiscal a unei copii de pe certificatul de mo_tenitor. Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ......................................................................................................................................... Pentru nstrinarea dreptului de proprietate asupra cldirilor, terenurilor _i a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se nstrineaz trebuie s prezinte certificate de atestare fiscal prin care s se ateste achitarea tuturor obligaciilor de plat datorate bugetului local al unitcii administrativ-t "$&,<>|l|_lPAht~h+LyCJaJmHsHht~hCJaJmHsHh e5CJaJmHsHht~hBS5CJaJmHsHht~h1!5CJaJmHsHht~hBSmHsHht~hBS5CJaJmHsH ht~hBS ht~ht~h[+g jht~ht~UmHnHu jht~h[+gUmHnHuh%P5mHsHht~5mHsHh!Jht~5mHsH ht~h[+g $&(< j ( xW $ aa$gdD8 $ ha$gd4I $ a$gdeQ hgdg-pgd0M $ "\(a$gddU OO  $a$gdt~  J Z h j µyqdTDT4ht~h-5CJaJmHsHht~h+Ly5CJaJmHsHht~hBS5CJaJmHsHh+ht~CJ mHsHh {mHsHht~mHsHht~h+LymHsHht~h {mHsHht~hg-pCJaJmH sH ht~hg-pCJaJmHsHht~h0M@mHsHht~h0M@ht~h0MmHsHht~hBSCJaJmHsHht~hCJaJmHsHh^D>CJaJmHsH  & ( P n p ˻whXI:I:ht~hHCJaJmHsHht~hBSCJaJmHsHht~hBS5CJaJmHsHhz35;CJaJmHsH"htht5;CJaJmHsH"hth6$5;CJaJmHsHhth6$5CJaJmHsHhthBS5CJaJmHsHhthH5CJaJmHsH%ht~hdU5;CJH*aJmHsHht~h-5CJaJmHsH"ht~h-5;CJaJmHsH & . 0 > @ B L ` R T H r ĵyj]yN>h^D>h^D>CJH*aJmHsHht~hucCJaJmHsHh^D>CJH*aJmHsHht~hynCJaJmHsHht~h}^CJaJmHsHht~h6$CJaJmHsHht~hy*CJaJmHsHht~hk6CJaJmHsHht~h@ UCJaJmHsHht~hwCJaJmHsHht~hCJaJmHsHht~hHCJaJmHsHht~h:ZCJaJmHsH TJxĴxiZiZiJi;ht~h(VCJaJmHsHht~hH5CJaJmHsHht~h {CJaJmHsHht~hHCJaJmHsHht~h:ZCJaJmHsHht~hwCJaJmHsHht~h@ UCJaJmHsHht~hk6CJaJmHsHht~h(CJH*aJmHsHh^D>CJH*aJmHsHht~hucCJaJmHsHht~h}^CJaJmHsHht~h<+CJH*aJmHsHx.9CUcgij}56RSTUVXYĵӨӉzznn_P_ht~hD8CJaJmHsHht~hBSCJaJmHsHh^D>CJaJmHsHht~hCJaJmHsHht~h2]iCJaJmHsHht~hFlCJH*aJmHsHh^D>CJH*aJmHsHht~hdUCJaJmHsHht~h"CJaJmHsHht~h(VCJaJmHsHht~hFlCJaJmHsHht~hynCJaJmHsH6JL$BDNPxĵyjyj[K;Kh whw5CJaJmHsHh whBS5CJaJmHsHht~hD8CJaJmHsHht~hBSCJaJmHsHht~h?gCJaJmHsHht~h6fCJaJmHsHht~h6fCJaJmHsHht~h6fCJaJmHsHht~h?gCJaJmHsHht~hBSCJaJmHsHht~hR CJaJmHsHh.hR CJaJmHsHh whR CJaJmHsHx "XZfhxz$0: $RTVFRŶԪvkbVkht~h:OPCJH*aJh^D>CJH*aJht~h*LCJaJht~h/rCJaJmHsHht~h/rCJaJhp0h1z3CJ aJ hp0h1z35 ht~h1z3hp0h1z35mH sH ht~hCJaJmHsHht~hF;CJaJmHsHht~hBSCJaJmHsHh wCJaJmHsHh wh w5CJaJmHsH"Zhz $$Ifa$gdp0kd$$Ifl!ֈ> 4Z%",+" t0644 lap<yt1z3 $$Ifa$gdp0kd3$$Iflֈ> 4Z%",+" t0644 lap<yt1z3 $$Ifa$gdp0kdb$$Iflֈ> 4Z%",+" t0644 lap<yt1z3 $$Ifa$gdp0kd$$Iflֈ> 4Z%",+" t0644 lap<yt1z3 $$Ifa$gdp0kd$$Iflֈ> 4Z%",+" t0644 lap<yt1z3 $$Ifa$gdp0kd$$Iflֈ> 4Z%",+" t0644 lap<yt1z3  $$Ifa$gdp0kd$$Iflֈ> 4Z%",+" t0644 lap<yt1z3 $$Ifa$gdp0 "kdM$$Iflֈ> 4Z%",+" t0644 lap<yt1z3"$02468 $$Ifa$gdp08:kd| $$Iflֈ> 4Z%",+" t0644 lap<yt1z3 46Z\\^^^^_H_\_^_ ` `>`@`B`~```̜~vk```Qh+hi SCJ aJmHsHht~h1"qCJaJhzh+CJaJh+CJaJhHCJaJht~hHCJaJht~hCJaJht~hfRCJaJhJ_h*2I5CJaJh*2Ih*2I5CJaJUht~ht~CJaJht~CJaJht~hnCJaJht~hBSCJaJht~h/rCJaJht~hFdCJaJ:6^^_ `````>axazabzbbcRd a$a$gdi S$a$gdi Sgdi S agd2]i $ aa$gd+ $ aa$gd/r$ `a$gdt~$ ^a$gdt~ $`a$gd*Leritoriale n a crei raz se afl nregistrat fiscal bunul ce se nstrineaz. Pentru bunul ce se nstrineaz, proprietarul bunului trebuie s achite impozitul datorat pentru anul n care se nstrineaz bunul, cu excepcia cazului n care pentru bunul ce se nstrineaz impozitul se datoreaz de alt persoan dect proprietarul. Actele prin care se nstrineaz cldiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu nclcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare sunt nule de drept. Precizm ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate _i nu confer aceast calitate. Alte meniuni ale organului fiscal local: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii Coductorul organului fiscal local ......................................................... (prenume, nume _i _tampil) ntocmit azi data .........................., ........................................ (funccia, prenume _i nume) _________________________________ 1) Spre exemplu notarul public conform delegrii date de ctre contribuabil. 2) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judectore_ti/bancari. 3) Mo_tenitorii trebuie s fac dovada decesului titularului cu copia actului de deces. 4) Contribuabilul figureaz n evidencele fiscale cu urmtoarele bunuri& . proprietate-folosinc din data& ../alte situacii. 5) n cazul n care informaiile nu au loc n aceast seciune, organul fiscal local poate elibera o anex la certificatul de atestare fiscal, fcnd meniune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscal va avea antet i va purta semnturile i tampila organului fiscal local. Anexa este valabil doar nsoit de certificat. 6) Debitele nregistrate pn la data decesului vor completa pasivul masei succesorale. Debitele nregistrate dup data decesului reprezint de drept sarcina fiscal a mo_tenitorilor. *) Certificatul de atestare fiscal se poate elibera _i n format electronic.   Stema unitcii administrativ--teritoriale Model 2016 ITL 011 ````>axazbbbccPcccccNdPdRdTdZdeeǻvgXI:Iht~h(VCJ aJ mHsHht~h^D>CJ aJ mHsHh^D>h^D>CJ aJ mHsHht~hCJ aJ mHsHht~h?gCJ aJ mHsHhhpCJ aJ mHsHh^D>CJ aJ mHsHht~h<+CJ aJ mHsHht~hBSCJaJmHsHht~CJaJmHsHht~hi SCJ aJ mHsHhsCJaJmHsHht~hi SCJaJmHsHht~ht~CJaJmHsHRdeeh(jjjjjjjjjjjjjjkdkfkhkjk$a$gd-$a$gdZ7 ) $ aa$gd1 $ aa$gdgwO aeee eeeffhhh&j(j0jjjjjjjjjjjjjjǻ֯⠑rcr[W[W[W[WSEh(,CJOJQJ^JaJh(,hDqjhDqUht~hCJ aJ mHsHht~h1CJ aJ mHsHht~h15CJ aJ mHsHht~hBSCJ aJ mHsHht~h^CJ aJ mHsHh+CJ aJ mHsHhhpCJ aJ mHsHht~h^D>CJ aJ mHsHh^D>CJ aJ mHsHht~h:OPCJ aJ mHsHht~hCJ aJ mHsHjjj>k@kPkbkdkfkhkjkht~h1CJ aJ mHsHhWght~5mHsHhA5mHsHht~h(,5mHsHhDqh(, 10 :pYu/ =!@"#$% 1$$If!vh55Q 55&5N5z#v#vQ #v#v&#vN#vz:V l! t065+555"55p<yt1z3-$$If!vh55Q 55&5N5z#v#vQ #v#v&#vN#vz:V l t065+555"55p<yt1z3-$$If!vh55Q 55&5N5z#v#vQ #v#v&#vN#vz:V l t065+555"55p<yt1z3-$$If!vh55Q 55&5N5z#v#vQ #v#v&#vN#vz:V l t065+555"55p<yt1z3-$$If!vh55Q 55&5N5z#v#vQ #v#v&#vN#vz:V l t065+555"55p<yt1z3-$$If!vh55Q 55&5N5z#v#vQ #v#v&#vN#vz:V l t065+555"55p<yt1z3-$$If!vh55Q 55&5N5z#v#vQ #v#v&#vN#vz:V l t065+555"55p<yt1z3-$$If!vh55Q 55&5N5z#v#vQ #v#v&#vN#vz:V l t065+555"55p<yt1z3-$$If!vh55Q 55&5N5z#v#vQ #v#v&#vN#vz:V l t065+555"55p<yt1z3^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH8`8 Normal_HmH sH tH TT 7 Heading 1$$@&a$5CJ\aJmHsHtHPP 7 Heading 2$$@&a$5CJ\aJmHsHDA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List HH w Balloon TextCJOJQJ^JaJjj w Table Grid7:V04 4 Footer !4"4 Header !ZC2Z 7Body Text Indent$8`8a$CJaJmHsHHBBH 7 Body Text$a$CJaJmHsHtHPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] +?+?B t xx`ejjk+689 "8:Rdjk !"#$%&'()*,78@B( P  "? P  "? B S ?@5te"HM+t@EOYefrx  % 8 : j q z {   $ % / 0 ; < H L Q R Y ] e g r s w    $ ( * + 7 ; E G P Q [ ` h i o    ' ( . / 9 ; F G I L W f r s | }  '(ABDGLMQUYZemrsuy "(./457;GHQU^bfgopuv %&+/89@EQRTUablmqrvz>FJV^bnvy 6 Iadq~%+3679tv:=`aJO^_ OeIQaabbS T % m m =ttuu ^`dd349 OeIQaabbS T % m m =ttuu ^`dd3491(RH4I.Z{N1!6$_H$g&)A*<+-M-./S/31z3z37Z7D8 &9N;P$=^D>`@AB,BzGc{G*2I[ J7LsOgwO%PmCP:OPeQ Ri SBS@ U(VV"Z\"[4[1H[s\jE\R]}^7a bPcd e[+gWg2]iXJkynPng-pZphp1"q/rYu^lu+LykzFszt~Fdh=6fjYD/Flk6tJ+#k[_(,'":Z}N`|%F;*L% {^6PR? ek9mng$&Q;w0:hL?gdU wy*!?es>p0 Yyuc? *.0MfRH)F4R r=Yj "18!JDq@<@p` ` ` ` 7PP P P @PPPPPZUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5. .[`)TahomaA$BCambria Math"Vi<'i<'RH )RH )Vxx242qVHX?H2!xx certificat PF Dan MarinescuMarianOh+'0D  $,4<certificat PFDan MarinescuNormal2Microsoft Office Word@F#@@N~CA@N~CARHH՜.+,0 hp| ) certificat PFcertificat PF TitleTitlu !"#$%&'()*+,-./0123456789:<=>?@ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZdefghijmRoot Entry FD)bAoData ;1TableC.WordDocument3tSummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8cCompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89qOh+'0 x Normal2Microsoft Office Word@F#@@N~CA@N~CARHRHRH