PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

ANUNTURI DE ACHIZITIE

PRIMARIA COMUNEI CATINA
JUDETUL BUZAU
NR.4372/26.09.2012

                                                                       ANUNT


     C
OMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU in calitate de beneficiar, reprezentata prin Primar Radu Gheorghe, cu sediul in localitatea Catina, C.F.4055785, tel.0238524003, Fax 0238524430, e-mail : [email protected], va solicita oferta de pret pentru achizitia publica de lucrari „Santuri si rigole betonate necesare finalizarii investitiei „Modernizare drumuri de interes local in comuna Catina, judetul Buzau „finantat din FEADR, prin PNDR, Masura 322; cod CPV-45112100-6, tipul procedurii –cerere de oferta; criteriul de atribuire- pretul cel mai scazut; modul de obtinere a documentatiei de atribuire –din SEAP, limba de redactare –Romana;  valoare estimata- 226,554.78 lei;detalii: SEAP-invitatia numarul 336208.
   
    Ofertele se pot depune personal la sediul Primariei comunei Catina, judetul Buzau , incepand cu data de 26.09.2012, pana la data 09.10.2012,ora 09.00; ofertele depuse dupa acesta data/ora nu vor mai fi luate in considerare, selectia ofertelor avand loc in data de 09.10.2012,orele 10.00, la sediul Primariei Catina.
        


                                                                      REPREZENTAN LEGAL

                                                                       RADU GHEORGHE
                                             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                      ANUNT


    COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU
in calitate de beneficiar,reprezentata prin Primar Radu Gheorghe cu sediul in localitatea Catina, C.F.4055785, tel.0238524003, Fax 0238524430, e-mail : [email protected], va solicita oferta de pret pentru ACHIZITIA DE COSTUME POPULARE SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL SPRE A FI UTILIZATE DE CATRE ANSAMBLURILE LOCALE DE FLUIERASI COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU, CPV 18410000-6, anunta prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana la data 22.03.2023 orele 12.00.
    Relati la sediul Primariei Catina, tel.0238524430 sau 0238524003 si pe seit-ul Primariei.
   

                                                                                                                                            Reponsabil legal
                                                                                                                                 PRIMAR – RADU GHEORGHE


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                    ANUNT


      COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU
in calitate de beneficiar,reprezentata prin Primar Radu Gheorghe cu sediul in localitatea Catina, C.F.4055785, tel.0238524003, Fax 0238524430, e-mail : [email protected], va solicita oferta de pret pentru ACHIZITIA DE COSTUME POPULARE SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL SPRE A FI UTILIZATE DE CATRE ANSAMBLURILE LOCALE DE FLUIERASI COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU, CPV 18410000-6, compuse din:
  • 15 costume populare  barbati +15 perechi de opinci +15 caciuli
  • 20 costume populare baieti  +15 perechi de opinci +15 caciuli
  • 20 costume populare fetite +20 perechi de opinci
  • 50 fluiere si cavale
  • 2 acordeon
  • 100 scaune
  • Statie de amplificare, doua microfoane, doua stative pentru microfon, 4 cabluri de conexiune
      Costumele traditionale  vor respecta specificul local , vor fi realizate din materiale traditionale: in, canepa , lana, matase, avand o valoare de 59.200 lei, aferente  proiectului integrat "Modernizare drumuri de interes local in comuna Catina, judetul Buzau", "Infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar tip "After school" si "Achizitia de costume populare si dotarea caminului cultural spre a fi utilizate de catre ansmblurile locale de fluierasi" Proiect,  finantat din FEADR, prin PNDR, Masura 322.
      Mentionam ca modele de costume traditionale pentru vizionare se gasesc la Scoala Catina.
      Ofertele se pot depune personal la sediul Primariei comunei Catina, judetul Buzau, incepand cu data de 01.03.2024 pana la data de 15.03.2024, ora 10.00, ofertele depuse dupa acesta data/ora nu vor mai fi luate in considerare selectia ofertelor avand loc in data de 15.03.2011,orele 12.00.
       
                                                                                                                                       REPREZENTANT LEGAL
                                                                                                                                           RADU GHEORGHE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nr.2290/15.07.2009     
              

ANUNT PUBLIC


    Comuna Catina, judetul Buzau, titular al proiectului “Retea publica de alimentare cu apa potabila a localitatii Corbu, comuna Catina”, judetul Buzau anunta publicul interesat asupra deciziei A.R.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de impact asupra mediului pentru investitia susmentionata.

    Motivele luarii deciziei :

•    realizarea proiectului se va face cu respectarea cerintelor privind protectia mediului;
•    proiectul nu este localizat in arii dens populate sau perimeter de protectie hidrologica;
•    nu sunt afectate zone protejate din punct de vedere al biodiversitatii.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Galati si  A.P.M.Buzau, str.Regiment  Siret, nr.2 si la sediul Primariei  Comunei  Catina, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.R.P.M.Galati si A.P.M. Buzau, in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.2291/15.07.2009

ANUNT PUBLIC

    Comuna Catina, judetul Buzau, titular al proiectului “Retea de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare localitatea Corbu, comuna Catina, judetul Buzau”, anunta publicul interesat asupra deciziei A.R.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de impact asupra mediului pentru investitia susmentionata.

    Motivele luarii deciziei :

•    realizarea proiectului se va face cu respectarea cerintelor privind protectia mediului;
•    proiectul nu este localizat in arii dens populate sau perimeter de protectie hidrologica;
•    nu sunt afectate zone protejate din punct de vedere al biodiversitatii.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Galati si  A.P.M.Buzau, str.Regiment  Siret, nr.2 si la sediul Primariei  Comunei  Catina, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul A.R.P.M.Galati si A.P.M. Buzau, in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului.

Anunt Detalii Castigator procedura vanzare bunuri mobile casate
Anunt cumparare directa Detalii Executie lucrari