PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

PROIECTE DE HOTARARI» HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale - pe anul fiscal 2017
» Anexa 1 - la HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017
» Anexa 2 - la HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017
» Proiect de hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentu anul fiscal 2018
» Proiect de hotarare nr. 54/2017 - privind a saptea rectificare a bugetului local pe anul 2017
» Proiect de hotarare nr. 55/2017 - privind completarea Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Catina, judetul Buzau
» Proiect de hotarare nr. 56/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect de hotarare nr. 57/2017 - privind completarea HCL nr. 38/31.08.2017 [...]
» Proiect de hotarare nr. 58/2017 - privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat
» Proiect de hotarare nr. 1/2018 - privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» Proiect de hotarare nr. 2/2018 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect de hotarare nr. 64/2017 - privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019
» Proiect de hotarare nr. 5/2018 - privind aprobarea Strategiei de achizitii publice a comunei Catina in anul 2018
» Proiect de hotarare nr. 6/2018 - cont de incheiere 2017
» Anunt - Nr. 704/12.02.2018
» Proiect de hotarare nr. 8/2018 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2018
» Proiect de hotarare nr. 9/2018 - privind aprobarea Planului de Masuri -2018
» Proiect de hotarare nr. 15/2018 - privind trensformarea unui post contractual in functie publica si aprobarea organigramei si statului de functii din aparatul de specialitate al primarului
» Proiect de hotarare nr. 16/2018 - privind interzicerea pasunatului pe pajisti in afara perioadei de pasunat
» Proiect de hotarare nr. 24/2018 - privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica [...]
» Proiect de hotarare nr. 25/2018 - privind aprobarea NOTEI CONCETUALE - ZONA MONUMENT
» Proiect de hotarare nr. 26/2018 - privind modificare Lista de investitii 2018
» Proiect de hotarare nr. 27/2018 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate
» Proiect de hotarare nr. 28/2018 - privind a doua rectificare a bugetului local 2018
» Proiect de hotarare nr. 29/2018 - privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE-BALOI
» Proiect de hotarare nr. 30/2018 - privind desemnarea reprezentantilor [...]
» Proiect de hotarare nr. 31/2018 - privind aprobarea doc.tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia Refacere infrastructura comunala-Protectie maluri, reparatii podet si drum zona Monument-sat Catina
» Proiect de hotarare nr. 32/2018 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III 2018
» Proiect de hotarare nr. 33/2018 - privind modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2018
» Proiect de hotarare nr. 34/2018 - privind a treia rectificare a bugetului local pe anul2018
» Proiect de hotarare nr. 35/2018 - privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Catina
» Proiect de hotarare nr. 36/2018 - privind aprobarea sumei de 5000 lei, reprezentand cotizatia Primariei Catina-Consiliul Local
» Proiect de hotarare nr. 37/2018 - privind aprobarea retelei scolare 2019-2020
» Proiect de hotarare nr. 43/2018 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019
» Proiect de hotarare nr. 44/2018 - privind instituirea taxei speciale de salubrizare [...]
» Proiect de hotarare nr. 45/2018 - privind aprobarea Devizului General actualizat [...]
» Proiect de hotarare nr. 50/2018 - privind stabilirea coeficientilor de salarizare [...]
» Proiect de hotarare nr. 1/2019 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 3/2019 - privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com.Catina
» Proiect de hotarare nr. 4/2019 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim.IV 2018
» Proiect de hotarare nr. 5/2019 - privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contr. privind achiziția produselor pentru derularea masurilor educative-Program pentru Școli
» Proiect de hotarare nr. 6/2019 - privind stabilirea componenței echipei mobile care va asigura intervenția de urgență in cazurile de violență domestică
» Proiect de hotarare nr. 7/2019 - pentru aprobarea Planului de Acțiune privind incluziunea minorității rome și a Planului de Masuri
» Proiect de hotarare nr. 37/2018 - privind aprobarea retelei scolare 2019-2020
» Proiect de hotărâre nr.12-2019 privind stabilirea locurilor în care pot fi instalate pe domeniul public amenajări provizorii -
» Proiect de hotărâre nr.13-2019 privind convocarea Adunării proprietarilor deposedați de teren din comuna Cătina -
» Proiect de hotărâre nr.14-2019 privind acceptarea ofertei de donație a 800 volume carte de literatură clasică și contemporană -
» Proiect de hotărâre nr.21-2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 -
» Proiect de hotărâre nr.22-2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2018 în anul 2019 -
» Proiect de hotărâre nr.23 -2019 pentru aprobarea participării CL Cătina în calitate de asociat-membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitarp PROGAZ BUZĂU 2020 -
» Proiect de hotărâre nr.24 - 2019 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 20 privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 25 - 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 27/2019 - privind aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI CATINA"
» Proiect de hotarare nr. 28/2019 - privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru organizarea Zilei anuale a comunei "Dragaica" [...]
» Proiect de hotarare nr. 29/2019 - privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI CATINA [...]
» Proiect de hotarare nr. 30/2019 - privind prima rectificare a bugetului local 2019
» Proiect de hotarare nr. 31/2019 - privind modificarea listei obiectivelor de investitii publice 2019
» Proiect de hotarare nr. 32/2019 - privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funtii
» Proiect de hotarare nr. 33/2019 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local trim II 2019
» Proiect de hotarare nr. 34/2019 - privind a doua rectificare a bugetului local pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 35/2019 - privind modificarea listei obiectivelor de investitii publice pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 36/2019 - privind a treia rectificare a bugetului local pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 37/2019 - privind modificarea Listei obiectivelor de investitii publice pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 38/2019 - privind aprobarea notei conceptuale si documentatia tehnica pentru obiectivul de investitie [...]
» Proiect de hotarare nr. 39/2019 - privind completarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 40/2019 - privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020
» Proiect de hotarare nr. 41/2019 - privind aprobarea de achizitie directa de servicii si atribuirea contractului de delegare [...]
» Proiect de hotarare nr. 46/2019 - privind aprobarea Devizului General actualizat [...]
» Proiect de hotarare nr. 47/2019 - privind aprobarea Devizului General actualizat [...]
» Proiect de hotarare nr. 48/2019 - privind aprobarea scoaterii debitorilor persoane fizice [...]
» Proiect de hotarare nr. 49/2019 - privind Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» Proiect de hotarare nr. 50/2019 - privind a sasea rectifiare a bugetului local 2019
» Proiect de hotarare nr. 51/2019 - privind aprobarea regulamentului [...]
» Proiect de hotarare nr. 52/2019 - privind aprobarea notei conceptuale [...]
» Proiect de hotarare nr. 53/2019 - privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil [...]
» Proiect de hotarare nr. 54/2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Proiect de hotarare nr. 56/2019 - privind a saptea rectificare a bugetului local pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 57/2019 - privind alocarea unor sume de bani de la bugetul local pentru realizarea unor obiecte de interes local
» Proiect de hotarare nr. 58/2019 - privind aprobarea relizarii unui proiect cultural-artistic
» Proiect de hotarare nr. 59/2019 - privind aprobarea notei conceptuale [...]
» Proiect de hotarare nr. 60/2019 - privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 61/2019 - privind modificarea listei Obiectivelor de investitii publice pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 55/2019 - privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021
» Proiect de hotarare nr. 62/2019 - privind a opta rectificare a bugetului local pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 63/2019 - privind modificarea listei obiectivelor de investitii publice pe anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 2/2020 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim. IV
» Proiect de hotarare nr. 5/2020 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2019
» Proiect de hotarare nr. 3/2020 - privind aprobarea Planului de actiuni [...]
» Proiect de hotarare nr. 4/2020 - privind infiintarea SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA