PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (www.adobe.com)

» Proiectul bugetului local al com. Catina - Venituri - pe anul 2011
» Proiectul bugetului local al com. Catina - Cheltuieli - pe anul 2011
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2011
» Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Catina, jud. Buzau - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat - pe anul 2011
» Bugetul din subventii - pe anul 2011
» Comunicare - Ministerul Finantelor Publice
» Bilant - la data de 31.12.2023
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2023
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2023
» Plati restante - la data de 31.12.2023
» Bilant - trimestrul I
» Contul de rezultat patrimonial - trimestrul I
» Contul de executie al bugetului local pe anul 2011 - Cheltuieli - trimestrul I
» Contul de executie al bugetului local pe anul 2011 - Venituri - trimestrul I
» Plati restante - trimestrul I
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice - trimestrul I
» Comuncare venituri - trimestrul I 2011
» Comunicare cheltuieli - trimestrul I 2011
» Buget local rectificat - mai 2011
» Cont de executie - 2024
» Programul de achizitii al comunei Catina, jud. Buzau - pe anul 2011
» Contul de executie al bugetului local - trimestrul II 2011
» Contul de executie subventii buget local - trimestrul II 2011
» Contul de trezorerie rezultat patrimonial - trimestrul II 2011
» Plati restante - trimestrul II 2011
» Situatia activelor si datoriilor - trimestrul II 2011
» Situatie trezorerie - trimestrul II 2011
» Bilant - trimestrul II 2011
» HCL Nr. 29/2011 privind a doua rectificare a bugetului local, precum si transferul unei sume intre capitolele bugetare - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat - versiunea septembrie 2011
» Bilant - trimestrul III 2011
» Contul de executie al bugetului local - Venituri - trimestrul III 2011
» Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli - trimestrul III 2011
» Contul de executie - Subventii venituri - trimestrul III 2011
» Contul de executie - Subventii cheltuieli - trimestrul III 2011
» Contul de rezultat patrimonial - trimestrul III 2011
» Plati restante - trimestrul III 2011
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice - trimestrul III 2011
» HCL Nr. 37/2011 a treia rectificare a bugetului local - pe anul 2011
» Bugetul local rectificat - versiunea Octombrie 2011
» HCL Nr. 45/2011 privind a IV-a rectificare a bugetului local - pe anul 2011
» HCL Nr. 50/2011 privind a V-a rectificare a bugetului local - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat al comunei Catina, jud. Buzau - versiunea Decembrie 2011
» Proiectul bugetului local al comunei Catina - Venituri - pe anul 2012
» Proiectul bugetului local al comunei Catina - Cheltuieli - pe anul 2012
» Indicatori buget local - trimestrul IV 2011
» Bugetul local al comunei Catina, jud. Buzau - pe anul 2012
» Bugetul local detaliat - pe anul 2012
» Situatii financiare com. Catina, jud. Buzau - trimestrul I 2012
» Indicatori venituri si cheltuieli - trimestrul I 2012
» Bilant - trimestrul IV 2011
» Bugetul local detaliat - la data de 13.06.2023
» HCL Nr. 23/2012 privind a doua rectificare a bugetului local - pe anul 2012
» Bugetul local detaliat rectificat - iulie 2012
» Buget local detaliat - pe anul 2012
» Contul de rezultat patrimonial - trimestrul III 2012
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - trimestrul III 2012
» Total plati restante - trimestrul III 2012
» Plati restante - trimestrul III 2012
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice - trimestrul III 2012
» Situatia fluxurilor de la banci comerciale - trimestrul III 2012
» Situatie fluxuri Trezorerie - trimestrul III 2012
» Contul de executie al bugetului local-Venituri - trimestrul III 2012
» Contul de executie al bugetului local-Cheltuieli - trimestrul III 2012
» Bilant - trimestrul III 2012
» Contul de executie -Subventii Venituri - trimestrul III 2012
» Contul de executie -Subventii Cheltuieli - trimestrul III 2012
» Buget local detaliat - pe anul 2012
» Bilant - la data de 31.12.2023
» Contul de executie a bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2023
» Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli - la data de 31.12.2023
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2023
» Venituri, cheltuieli si excedente bugetare - la data de 31.12.2023
» Structura activelor - la data de 31.12.2023
» Active fixe amortizabile - la data de 31.12.2023
» Active fixe neamortizabile - la data de 31.12.2023
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 31.12.2023
» Plati restante din Bugetul local - Sinteza - la data de 31.12.2023
» Plati restante din Bugetul local - la data de 31.12.2023
» Situatia activelor si datoriile institutiilor publice - la data de 31.12.2023
» Situatia fluxurilor de la banci comerciale - Trimestrul IV anul 2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2023
» Indicatori venituri si cheltuieli - Trimestrul IV anul 2012
» Hotarare privind aprobarea bugetului local - pe anul 2013
» Bugetul local detaliat - pe anul 2013
» Bugetul local detaliat - trimestrul I anul 2013
» Contul de executie al bugetului local - Venituri si cheltuieli - trimestrul I anul 2013
» Detalierea - altor actiuni economice - trimestrul I anul 2013
» Detalieri - cheltuieli - trimestrul I anul 2013
» Buget - de functionare si de dezvoltare - Venituri si Cheltuieli trimestrul I anul 2013
» Contul de executie subventii - Venituri si Cheltuieli trimestrul I anul 2013
» Bilant - trimestrul I anul 2013
» Contul de rezultat patrimonial - trimestrul I anul 2013
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - trimestrul I anul 2013
» Plati efectuate din bugetul local in avans - trimestrul I anul 2013
» Plati restante din bugetul local - trimestrul I anul 2013
» Sinteza platilor restante din bugetul local - trimestrul I anul 2013
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice - trimestrul I anul 2013
» Situatia centralizata a arieratelor bugetului general - trimestrul I anul 2013
» Situatia fluxurilor de trezorerie - trimestrul I anul 2013
» Total Plati restante - trimestrul I anul 2013
» Bugetul local detaliat - prima rectificare - anul 2013
» Bugetul local rectificat - anul 2013
» Bilant - la data de 30.06.2023
» Bilant - Trimestrul III
» Cont de executie - Trimestrul III
» Comunicare - Indicatori Sinteza 2013
» BUGET LOCAL RECTIFICAT - pe anul 2013
» Anunt Buget - pe anul 2014
» Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Catina - pe anul 2014
» Anexe proiect buget - pe anul 2014
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2014
» HCL privind bugetul local pe anul 2014 - al comunei Catina
» BILANT - la 30.12.2023
» BUGET LOCAL DETALIAT -
» Buget local - Rectificat
» Bilant - la 31.03.2023
» Buget local - rectificat 13.06.2023
» Bilant - trim. III 2014
» Buget local - pe anul 2015
» Bilant - trimestru IV anul 2014
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2015
» Bugetul local detaliat - pe anul 2015
» HCL privind bugetul local - pe anul 2015
» Programul de achizitii publice - al Consiliului Local Catina in anul 2015
» Venituri si cheltuieli - trimestrul 1, anul 2015
» HCL privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 - al comunei Catina
» Bilant - 30.06.2023
» Cont de executie a bugetului local - 30.06.2023
» Buget de dezvoltare - 30.06.2023
» Buget de functionare - 30.06.2023
» Balanta de verificare - Martie 2015
» Buget de dezvoltare-cheltuieli - Trimestrul I 2015
» Buget de executie - cheltuieli - Trimestrul I 2015
» Buget de executie - venituri - Trimestrul I 2015
» Buget de dezvoltare - venituri - Trimestrul I 2015
» Buget de functionare - venituri - Trimestrul I 2015
» Buget de functionare - cheltuieli - Trimestrul I 2015
» Bilant - Trimestrul I 2015
» HCL nr.43/28.08.2015 - privind a sasea rectificare a bugetului local pe anul 2015
» HCL nr. 62/30.10.2015 - privind a opta rectificare a bugetului local pe anul 2015
» Cont de Executie - Bilant - la data de 30.09.2023
» Proiect Buget Local detaliat - ianuarie 2016
» Anunt Proiect Buget - ianuarie 2016
» Proiect Buget local detaliat - ianuarie 2016
» HCL nr. 03/29.01.2016 - privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe anul 2016
» ANEXA NR.1 SI 2 - LA HCL NR.3 DIN 29.01.2024
» BUGET LOCAL - pe anul 2016
» LISTA INVESTITII - pe anul 2016
» Bilant - trimestrul IV - 2015
» Buget de dezvoltare-cheltuieli - trimestrul IV - 2015
» Buget de dezvoltare-venituri - trimestrul IV - 2015
» Buget de functionare-cheltuieli - trimestrul IV - 2015
» Buget de functionare-venituri - trimestrul IV - 2015
» Cont de executie-cheltuieli - trimestrul IV - 2015
» Cont de executie-venituri - trimestrul IV - 2015
» Situatii financiare - trimestrul IV - 2015
» HCL nr. 10/19.02.2016 - privind modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii publice pe anul 2016 + Anexa
» Cont de executie - ianuarie 2016
» Cont de executie - februarie 2016
» Cont de executie - martie 2016
» Comunica indicatori bugetul local - Trimestrul I 2016
» Cont de executie a bugetului local - cheltuieli - trim. I la data 30.03.2023
» Cont de executie al bugetului local-functionare - la data de 29.04.2023
» Bilant - la data de 30.03.2023
» Buget de dezvoltare - venituri - la data de 30.03.2023
» Buget de functionare venituri - trim. I anul 2016
» Buget de functionare - cheltuieli - trim. I anul 2016
» Cont de executie a bugetului local venituri - trim. I anul 2016
» Cont de executie subventii venituri - trim. I anul 2016
» Cont de executie - aprile 2016
» Cont de executie - mai 2016
» Anexa nr. 8 - Situatie centralizate - luna Iunie 2016
» Bilant - la data de 30.06.2023
» Buget de dezvoltare - Cheltuieli - la data de 30.06.2023
» Buget de dezvoltare - Venituri - la data de 30.06.2023
» Buget de functionare - Cheltuieli - la data de 30.06.2023
» Buget de functionare - Venituri - la data de 30.06.2023
» Buget local detaliat - Iulie 2016
» Buget din activitati finantate integral din venituri proprii - Venituri - la data de 30.06.2023
» Contul de executie subventii - Venituri - la data de 30.06.2023
» Contul de executie a bugetului local - Cheltuieli - la data de 30.06.2023
» Contul de executie a bugetului local - Venituri - la data de 30.06.2023
» Lista de investitii publice - pe anul 2016
» Buget local detaliat - Nr. 134859/28.09.2016
» Buget local rectificat - Octombrie
» Buget de dezvoltare - Octombrie 2016
» Buget de functionare - Octombrie 2016
» Buget local detaliat - Octombrie 2016
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitatea Publica - judetul Buzau
» Buget de dezvoltare - Noiembrie/2016
» Buget local detaliat - Noiembrie/2016
» Buget de functionare - Noiembrie/2016
» Buget local detaliat - Decembrie/2016
» Indicatori tehnico-economici - Trimestrul IV, 2016
» Proiect de buget pe anul 2017 - 22.03.2023
» HCL nr.15/29.03.2017 - privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe anul 2017
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2017
» Contul de executie a bugetului local - venituri - la data de 30.03.2023
» Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica - a judetului Buzau
» Bilant - la data de 30.03.2023
» Buget local rectificat - SEPTEMBRIE 2017
» Anexa 8 - Situatie Centralizatoare - Octombrie 2017
» Buget local rectificat - octombrie 2017
» Anexa 8 - Situatie Centralizatoare - Noiembrie 2017
» Buget local rectificat - 15 decembrie 2017
» Buget local rectificat detaliat - 20.12.2023
» Buget rectificat 20.12.2023 - de dezvoltare
» Buget rectificat 20.12.2023 - din subventii si venituri proprii
» Buget rectificat 20.12.2023 - sectiunea de functionare
» Proiect - Buget local 2018
» Anunt proiect - Buget Local 2018
» Bilant Trim I, 2018 -
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2020
» Anunt proiect - buget local 2019
» HCL nr.21 din 15.04.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Cătina pe anul 2019 -
» Buget local detaliat - pe anul 2019
» Lista obiectivelor de investitii - pe anul 2019
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. APRILIE 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. DECEMBRIE 2018-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. FEBRUARIE 2019-CATINA -
» HCL nr.31/28.06.2019 - privind prima rectificare a bugetului local pe anul 2019 -
» HCL nr.32/26.06.2019 - privind modificarea listei obiectivelor de investitii publice pe anul 2019 -
» Anexa la HCL nr. 32/26.06.2019 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019 -
» Bilant - 30.06.2023
» Buget venituri proprii-Cheluieli - 30.06.2023
» Buget venituri proprii-Venituri - 30.06.2023
» Buget de dezvoltare-Cheltuieli - 30.06.2023
» Buget de dezvoltare-Venituri - 30.06.2023
» Buget de functionare -Cheltuieli - 30.06.2023
» Buget de functionare-Venituri - 30.06.2023
» Cont de executie - Cheltuieli - 30.06.2023
» Cont de executie - Venituri - 30.06.2023
» Cont exec.subventii-Cheltuieli - 30.06.2023
» Cont exec.subvenții-Venituri - 30.06.2023
» Buget local detaliat - 30.09.2023
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. FEBRUARIE 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. MARTIE 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. APRILIE 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. MAI 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. IUNIE 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. IULIE 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. AUGUST 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. SEPT 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. OCT. 2019-CATINA -
» ANEXA 8- SITUATIE CENTRALIZ. NOIEMBRIE. 2019-CATINA -
» Buget de dezvoltare-CHELTUIELI-TRIM.II 2020 -
» Buget de dezvoltare-venituri-TRIM.II 2020 -
» Buget de functionare-Cheltuieli-TRIM.II 2020 -
» Buget de functionare-venituri-TRIM.II 2020 -
» Dispozitie privind desemnarea persanalului tehnic auxiliar al BEC - CATINA -
» Cont de executie subventii-cheltuieli-TRIM.II 2020 -
» Cont de executie subventii-venituri-TRIM.II 2020 -
» Cont de executie-cheltuieli-TRIM.II 2020 -
» Cont de executie-venituri -TRIM.II 2020 -
» ANUNȚ PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2021 -