PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

BILANTURI CONTABILE» Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - trim. I la data 30.03.2023
» Cont de executie al bugetului local-functionare - la data de 29.04.2023
» Bilant - la data de 30.03.2023
» Buget de dezvoltare - venituri - trim. I anul 2016
» Buget de functionare venituri - trim. I anul 2016
» Buget de functionare - cheltuieli - trim. I anul 2016
» Cont de executie a bugetului local venituri - trim. I anul 2016
» Contul de executie subventii venituri - trim. I anul 2016
» Bilant - la data de 30.09.2023
» Bilant - la data de 31.12.2023
» Bilant - la data de 30.03.2023
» Bilant - 30.06.2023
» Buget de dezvoltare - Venituri - 30.06.2023
» Buget de functionare - Venituri - 30.06.2023
» Buget venituri proprii - 30.06.2023
» Cont de executie al bugetului local - Venituri - 30.06.2023
» Bilant - 30.09.2023
» Bilant - 30.12.2023
» Bilant - luna ianuarie 2018
» Bilant trim.II 2018 -
» Buget de dezvoltare venituri si cheltuieli trim.II 2018 -
» Buget de functionare venituri si chelt.trim.II 2018 -
» Buget venituri proprii trim.II 2018 -
» Cont de executie subventii trim.II 2018 -
» Cont de executie venituri +cheltuieli trim.II 2018 -
» Bilant trim III 2018 -
» Buget de dezv.-venituri si cheltuieli trim.III 2018 -
» Buget de functionare -Venituri -trim.III 2018 -
» Buget de functionare cheltuieli trim.III 2018 -
» Cont de executie cheltuieli-trim.III 2018 -
» Cont de executie venituri-trim.III 2018 -
» Cont executie subventii-venituri +cheltuieli-trim.III 2018 -
» Sit.activelor si datoriilor inst.publice-trim.III 2018 -
» Bilant - 31.12.2023
» Buget de dezvoltare -Cheltuieli- - 31.12.2023
» Buget de dezvoltare -Venituri- - 31.12.2023
» Buget de functionare -Cheltuieli- - 31.12.2023
» Buget de functionare -Venituri- - 31.12.2023
» Buget venituri proprii -Cheltuieli- - 31.12.2023
» Buget venituri proprii -Venituri- - 31.12.2023
» Cont executie Subventii -Venituri- - 31.12.2023
» Cont executie Subventii -Cheltuieli- - 31.12.2023
» Bilant - 30.06.2023
» Buget venituri proprii-Cheluieli - 30.06.2023
» Buget venituri proprii-Venituri - 30.06.2023
» Buget de dezvoltare-Cheltuieli - -30.06.2019
» Buget de dezvoltare-Venituri - 30.06.2023
» Buget de functionare -Cheltuieli - 30.06.2023
» Buget de functionare-Venituri - 30.06.2023
» Cont de executie - Cheltuieli - 30.06.2023
» Cont de executie -Venituri - 30.06.2023
» Cont exec.subventii-Cheltuieli - - 30.06.2023