PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

Hotararile autoritatii deliberative» HCL nr. 51/28.11.2019 - privind a sasea rectificare a bugetului local - 2019
» HCL nr. 52/28.11.2019 - privind aprobarea REGULAMENTULUI [...]
» HCL nr. 53/28.11.2019 - privind aprobarea notei concetuale si documentatia tehnica [...]
» HCL nr. 54/28.11.2019 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 55/28.11.2019 - privind propunerea schimbarii destinatiei unui imobil [...]
» HCL nr. 56/17.12.2019 - privind a saptea rectificare a bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 57/17.12.2019 - privind alocarea unor sume de [...]
» HCL nr. 58/17.12.2019 - privind aprobarea realizarii unui proiect cultural artistic
» HCL nr. 59/17.12.2019 - privind aprobarea notei conceptuale [...]
» HCL nr. 60/17.12.2019 - privind completarea progarmului anual al achizitiilor publice pe anul 2019
» HCL nr. 62/17.12.2019 - privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021
» HCL nr. 63/20.12.2019 - privind a opta rectificare a bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 64/20.12.2019 - privind modificarea Listei obiectivelor de investitii publice pe anul 2019
» HCL nr. 61/17.12.2019 - privind modificarea Listei obiectivelor de investitii publice pe anul 2019
» HCL nr. 1/08.01.2020 - privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2019
» HCL nr. 6/21.02.2020 - privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe anul 2020
» HCL nr. 7/21.02.2020 - privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020
» HCL nr. 8/21.02.2020 - privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Catina
» HCL nr. 9/21.02.2020 - privind completarea HCL nr. 2/2019 [...]
» HCL nr. 10/22.02.2020 - privind aprobarea temei de proiectare [...]
» HCL nr. 11/29.05.2020 - privind impozitele si taxele locale pe anul 2021
» HCL nr. 12/29.05.2020 - privind aprobarea contului de executie pe trim I 2020
» HCL nr. 13/29.04.2020 - privind prima rectificare a bugetului local pe anul 2020
» HCL nr. 14/29.04.2020 - privind modificare art.1 din HCL nr. 55/2019
» HCL nr. 15/29.04.2020 - privind aprobarea Planului Local de Actiune [...]
» HCL nr. 16/29.04.2020 - privind aprobarea lucrarilor de Revizie la iluminatul public
» HCL nr.17/28.05.2020 - privind a doua rectificare a bugetului local 2020
» HCL nr.18/28.05.2020 - privind modificarea Statut Asociatie ECO BUZAU 2009
» HCL nr. 19/29.06.2020 - aprobarea notei conceptuale [...]
» HCL nr. 20/29.06.2020 - aprobarea notei conceptuale-opttimizare apa sat zeletin
» HCL nr. 21/29.06.2020 - privind modificarea listei obiectivelor de investitii publice 2020
» HCL nr. 22/31.07.2020 - aprobarea scrisorii de garantie asfaltare drum local [...]
» HCL nr. 23/31.07.2020 - modificarea HCL nr. 11/2020
» HCL nr. 24/31.07.2020 - a treia rectificare 2020
» HCL nr. 25/31.08.2020 - privind a partra rectificare 2020
» HCL nr. 26/31.08.2020 - privind aprobarea notei coneptuale [...]
» HCL nr. 27/31.08.2020 - privind aprobarea notei coneptuale [...]
» HCL nr. 28/31.08.2020 - privind schimbarea destinatei unui imobil
» HCL nr. 29/22.09.2020 - privind a cincea rectificare a bugetului local - 2020
» HCL nr. 30/22.09.2020 - privind completarea Programului anual al achizitiilor publice 2020
» HCL nr. 31/22.09.2020 - privind modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2020
» HCL nr. 32/29.10.2020 - alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 33/29.10.2020 - stabilirea, organizare comisii de specialitate
» HCL nr. 34/29.10.2020 - alegerea viceprimarului comunei Catina
» HCL nr. 36/12.11.2020 - aprobarea contului de executie pe trim III 2020
» HCL nr. 37/12.11.2020 - a sasea rectificare a bugetului local 2020
» HCL nr. 38/12.11.2020 - insusirea masurilor Camerei de Conturi Buzau
» HCL nr. 39/12.11.2020 - insusirea masurilor Camerei de Conturi Buzau
» HCL nr. 40/12.11.2020 - invalidare delegat satesc Zeletin [...]
» HCL nr. 41/12.11.2020 - modificare stat de functii contractuale si publcie
» HCL nr. 42/12.11.2020 - completare Program achizitii publice 2020
» HCL nr. 43/12.11.2020 - buna gospodarire a comunei Catina
» HCL nr. 44/12.11.2020 - finantare din bugetul local a unor servicii - educatie digitala scoala
» HCL nr. 45/14.12.2020 - desemnare nou reprezentant legal [...]
» HCL nr. 46/14.12.2020 - aprobare contract colaborare-infiintare observator [...]
» HCL nr. 47/14.12.2020 - stabilire normative proprii cheltuieli consum lunar carburanti
» HCL nr. 48/14.12.2020 - scoaterea din functiune, casare a unor mijloace fixe [...]
» HCL nr. 49/14.12.2020 - aprobare S.F. instalatii electrice-sediul Primariei
» HCL nr. 50/14.12.2020 - aprobare depunere pr. dotare unitati invatamant [...]
» HCL nr. 51/14.12.2020 - completarea programului anual al achizitiilor publice 2020
» HCL nr. 52/14.12.2020 - infiintare serviciul voluntar pentru situatii de urgenta [...]
» HCL nr. 53/14.12.2020 - a saptea rectificare a bugetului local 2020
» HCL nr. 54/14.12.2020 - aprobare inchidere temporara a puntii de lemn dintre Catina si Valea Catine
» HCL nr. 55/14.12.2020 - organizarea festivalurilor - Balul de Craciun si Balul de Paste
» HCL nr. 1/14.01.2021 - alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni
» HCL nr. 2/14.01.2021 - aprobare organizare terea scolara 2021-2022
» HCL nr. 3/14.01.2021 - aprobare incheiere contract servicii de salubrizare
» HCL nr. 4/14.01.2021 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren [...]
» HCL nr. 5/14.01.2021 - desfiintare serviciul social centru de zi tip AFTER SCHOOL
» HCL nr. 6/14.01.2021 - privind aprobarea modificarii statului de functii [...]
» HCL nr. 7/14.01.2021 - privind aprobarea Notei Conceptuale si Tema de Proiectare [...]
» HCL nr. 8/15.02.2021 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV 2020
» HCL nr. 9/15.02.2021 - privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local [...]
» HCL nr. 10/15.02.2021 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local [...]
» HCL nr. 11/15.02.2021 - privind aprobarea Procedurii de acordare [...]
» HCL nr. 12/15.02.2021 - privind aprobarea transformarii publice de executie vacante de referent, clasa a III-a [...]
» HCL nr. 13/15.02.2021 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv [...]
» HCL nr. 15/30.03.2021 - neasumarea responsabilitatii organizarii procedurilor contracte [...]
» HCL nr. 16/30.03.2021 - alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 17/30.03.2021 - aprobarea modificarii act si statut Asociatie ECI Buzau [...]
» HCL nr. 18/30.03.2021 - aprobarea amplasament statii publice
» HCL nr. 19/08.04.2021 - aprobare utilizari excedent bugetar din 2020 in 2021
» HCL nr. 20/08.04.2021 - privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe anul 2021
» HCL nr. 21/08.04.2021 - privind aprobarea Programului anual al achizitilor publice pe anul 2021
» HCL nr. 22/08.04.2021 - privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de comodat nr. 2201/30.04.2015
» HCL nr. 23/08.04.2021 - privind aprobarea Notei conceptuale [...]
» HCL nr. 24/26.04.2021 - privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice [...]
» HCL nr. 25/26.04.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 26/26.04.2021 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
» HCL nr. 27/31.05.2021 - aprobare cont executie buget local pe trim I 2021
» HCL nr. 28/31.05.2021 - propunere de declarare a imobilului din Catina, nr. 86
» HCL nr. 29/23.06.2021 - privind participarea Comunei Catina in calitate de membru asociat [...]
» HCL nr. 30/23.06.2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 31/23.06.2021 - privind aprobarea planului anual de actiune [...]
» HCL nr. 32/23.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 33/23.06.2021 - privind prima rectificare a bugetului local pe anul 2021
» HCL nr. 34/23.06.2021 - privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice [...]
» HCL nr. 35/22.07.2021 - privind a doua rectificare a bugetului local pe anul 2021
» HCL nr. 36/22.07.2021 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala
» HCL nr. 37/22.07.2021 - privind participarea UAT Catina in calitate de asociat-membru fondator ADI
» HCL nr. 38/22.07.2021 - privind modificarea si completarea Programului de achizitii publice pe anul 2021
» HCL nr. 40/05.08.2021 - privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice [...]
» HCL nr. 41/05.08.2021 - privind organizarea licitatiei publice deschise cu strigare [...]
» HCL nr. 42/05.08.2021 - privind modificarea denumirii unei investitii [...]
» HCL nr. 43/05.08.2021 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 44/05.08.2021 - privind incetarea de drept [...]
» Strategia de Dezvoltare locala 2021-2030 - comuna Catina, judetul Buzau