PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

Dispozitiile autoritatii executive» Dispozitie nr 223 privind stabilirea ajutor social si incalzirea locuintei - ilie Dorina Carmen -
» Dispozitie nr. 224 privind stabilre ajutor social si ajutor pentru incalzire - Mihalache Mihai George -
» Dispozitie nr. 225 privina stabilire ajutor social si incalzirea locuintei - Stanciu Iulia -
» Dispozitia nr. 226 privind stabilirea ajutor social si incalzirea locuintei - Tintoiu Gheorghe -
» Dispozitia nr. 227 privind stabilirea ajutor social si incalzirea locuintei - Stanciu Camelia -
» Dispozitia nr. 228 privind stabilire ajutor social si incalzirea locuintei - Costache Neculai Adrian -
» Dispozitia nr. 229 privind stabilire ajutor social si incalzirea locuintei - Mosoiu Ion Dan -
» Dispozitia nr. 230 privind stabilirea ajutor social si incalzirea locuintei Radu Florica -
» Dispozitia nr. 231 privind stabilire ajutor social si incazlirea locuintei - Cosmor Nicolae -
» Dispozitia nr. 232 privind ajutor de urgenta - Codescu Maria -
» Dispozitia nr. 233 privind ajutor de urgenta - Radu Florica -
» Dispozitia nr. 234 privind ajutor pentru combustibili solizi sau petroliri in perioada noiembrie 2019 - martie 2020 -
» Dispozitie nr. 235 ajutor pentru incalzirea locuinetei Reveica Florin -
» Dispozitia nr. 236 privind ajutor de urgenta Raducan Aurica -
» Dispozitia nr. 237 privind ajutor de urgenta Trestianu Florin - ion -
» Dispozitia nr,.238 privind ajutor de urgenta Dulca Zoia -
» Dispozitia nr. 239 privind ajutor de urgenta Stanciu Doru -
» Dispozitia nr. 240 privind instituirea curatelei speciale - Plaeru Elena -
» Dispozitia nr. 241 privind convocarea Consiliului Local Catina in sedinta ordinara -
» Dispozitia nr. 242 privind plan servicii - Chivoiu Ionut-Mario -
» Dispozitia nr. 243 privind instituire curator special - Paleru Alina -
» Dispozitia nr. 244 privind incetarea dreptului la ajutor social pentru familia d-lui Plaeru Tudor -
» Dispozitia nr. 245 privind acordarea indemnizatiei cuvenite pers. cu handicap pe perioada concediului de odihna 2019 -
» Dispozitia nr. 246 privind constituirea Comisiei locale de inventariere pe anul 2019 -
» Dispozitia nr. 247 privind imputernicire persoana sa supravegheze exploatare balast pe albia paraului Basca Chiojd -
» Dispozitia nr. 248 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local -
» Dispozitia nr. 249 privind constituirea Comisiei de receptie la term. lucrarilor -
» Dispozitia nr. 250 privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local Catina -
» DISP.NR.251-PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL FAM.DL.GHEORGHIU CALIN -
» DISP.NR.252-PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL FAM.DL.COSTACHE ION -
» DISP.NR.253-PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI AJ.SOC.FAM.DNA. GHEORGHIU VASILICA -
» DISP.NR.254-PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJ.SOC FAM.DL.TUDOR ION -
» DISP.NR.255-PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJ.SOC.FAM.DL.PLĂERU TUDOR -
» DISP.NR.256-PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJ.SOC.DNA.MITELUȚ LIGIA -
» DISP.NR.257-PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJ.SOC.PENTRU DNA.BARBU SIMONA MONICA -
» DISP.NR.258-PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA ALOCATIE PT.SUSTINERE FAM. DL.REVEICA FLORIN -
» DISP.NR.259-PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA ALOCATIE PT.SUSTINERE FAM. DL.PÎRVAN GHEORGHE -
» DISP.NR.260-PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA ALOCATIE PT.SUSTINERE FAM. DNA.PÎRVAN ELENA ANDREEA -
» DISP.NR.261-PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA ALOCATIE PT.SUSTINERE FAM. DL.COȘMOR CONSTANTIN -
» DISP.NR.262-PRIVIND ÎNCETAREA DIN PLATĂ LA ALOCATIE PT.SUSTINERE FAM. DL.PLĂERU TUDOR -
» DISP.NR.263-PRIVIND STABILIREA DREPTULUI LA AJ.SOC.PT.DL.MITELUȚ LAURENȚIU -
» DISP.NR.264- PRIVIND APROBAREA AJUTORULUI PT.COMBUSTIBUL SOLIZI SAU PETROLIERI PERIOADA RECE 2019-2020 -
» DISP.NR.1- PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ D-REI PĂSĂROIU ELENA MANUELA -
» DISP.NR.2 - PRVIND ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU DOAMNEI BADEA IONELA -MĂDĂLINA -
» DISP. NR.3 - PRIVIND CONVOCAREA CONSILIUL LOCAL CĂTINA ÎN ȘEDINȚA DE ÎNDATĂ PENTRU DATA DE MEIRCURI 08.01.2024 ORA 8,00 -
» Disp.Primarului nr.4 din 8.01.2024 privind numirea d-nei Badea Ionela-Madalina in functia publica de consilier achzitii publice debutant -
» DispPrimarului nr.5 din 8.01.2024 privind numirea d-rei Pasaroiu Elena-Manuela in functia publica de inspector debutant -
» Disp.Primarului nr.6 din 8.01.2024 privind mentinerea d-lui Chiru Gheorghe in functia de muncitor -
» Disp.Prim.nr.7 din 8.01.2024 -indrumator stagiu Badea Ionela-Mădălina -
» Disp.Primarului nr.8 din 8.01.2020-indrum[tpor stagoi Pasaroiu Elena -Manuela -
» Dispozitia nr. 9/23.01.2020 - privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara, in data de 30.01.2020, ora 14:00
» Dispozitia nr. 42/2020 - privind convocarea Consiliului Local Catina in sedinta ordinara pentru data de 21.02.2020, ora 13:00
» Dispozitia nr. 70/23.04.2020 - convocare sedinta ordinara
» Dispozitia nr. 71/23.04.2020 - codul de conduita al functionarilor publici [...]
» Dispozitia nr. 123/10.08.2020 - privind desemnarea personalului tehnic auxiliar
» Dispozitia nr. 124/24.08.2020 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral [...]
» Dispozitia nr. 125/31.08.2020 -
» Dispozitia nr. 179/13.11.2020 - privind stabilirea programului de audiente [...]
» Dispozitia nr. 173/05.11.2020 - privind constituirea Comisiei locale [...]
» Dispozitia nr. 176/06.11.2020 - numire curator special
» Dispozitia nr. 177/06.11.2020 - convocare sedinta extraordinara
» Dispozitia nr. 178/13.11.2020 - numire Consilier personal al Primarului
» Dispozitia nr. 190/20.11.2020 - constituire comisie receptie bunuri [...]
» Dispozitia nr. 181/20.11.2020 - stabilirea masuri necesare
» Dispozitia nr. 182/20.11.2020 - modificare comisie recensamant poluatie 2021
» Dispozitia nr. 196/23.11.2020 - delegare atributii recensamant agricol 2020
» Dispozitia nr. 195/23.11.2020 - aprobare ROI
» Dispozitia nr. 178/13.11.2020 - numirea D-lui Curelea Nicolae - Consilier personal al Primarului
» Dispozitia nr. 197/23.11.2020 - numirea D-nei Bordeias Pamela - Consilier personal al Primarului
» Dispozitia nr. 198/23.11.2020 - personal tehnic sectii de votare - 06.12.2023
» Dispozitia nr. 200/26.11.2020 - acordare indemnizatie pe perioada [...]
» Dispozitia nr. 201/26.11.2020 - desemnare persoane responsabile cu registrul agricol
» Dispozitia nr. 202/26.11.2020 - angajare Stanciu Marius - Asistent personal
» Dispozitia nr. 221/14.12.2020 - convocarea Consiliului local in sedinta Ordinara
» Dispozitia nr. 224/16.12.2020 - stabilire masuri pastrarea si utilizarea sigiliului si stampilelor
» Dispozitia nr. 225/16.12.2020 - actualizarea comitetului local - Situatii de Urgenta
» Dispozitia nr. 226/16.12.2020 - modif. disp. 179-program de audiente si program cu publicul
» Dispoziita nr. 227/16.12.2020 - desemnarea d-nei Pamela Bordeias [...]
» Dispozitia nr. 180/20.11.2020 - constituire comisie de receptie bunuri [...]
» Dispozitia nr. 228/18.12.2020 - modificare desemnare persoana pentru viza [...]
» Dispozitia nr. 229/18.12.2020 - privind modificarea art 4 si art 5 din disp Primarului nr. 122/2020 [...]
» Dispozitia nr. 2/08.01.2021 - privind convocarea Consiliului Local Catina in sedinta extraordinara in data de 14.01.2024
» Dispozitia nr. 15/20.01.2021 - privind numire d-rei Pasaroiu Elena-Manuela [...]
» Dispozitia nr. 16/20.01.2021 - privind numirea doamnei Badea Ionela-Madalina [...]
» Dispozitia nr. 17/21.01.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei [...]
» Dispozitia nr. 18/21.01.2021 - privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare [...]
» Dispozitia nr. 19/28.01.2021 - privind acordarea gradatiei 5 [...]
» Dispozitia nr. 20/28.01.2021 - privind stabilirea salariului de baza al doamnei [...]
» Dispozitia nr. 21/20.02.2021 - privind stabilirea salariului de baza [...]
» Dispozitia nr. 22/28.01.2021 - privind stabilirea salariului de baza al domnului [...]
» Dispozitia nr. 23/28.01.2021 - privind stabilirea salariului de baza al doamnei [...]
» Dispozitia nr. 24/28.01.2021 - privind acordarea gradatiei 3 [...]
» Dispozitia nr. 25/28.01.2021 - privind acordarea gradatiei 4 [...]
» Dispozitia nr. 26/28.01.2021 - privind acordarea gradatiei 5 [...]
» Dispozitia nr. 27/28.01.2021 - privind acordarea gradatiei 2 [...]
» Dispozitia nr. 28/28.01.2021 - privind acordarea gradatiei 5 [...]
» Dispozitia nr. 29/28.01.2021 - privind acordarea gradatiei 5 [...]
» Dispozitia nr. 30/28.01.2021 - privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare [...]
» Dispozitia nr. 33/08.02.2021 - privind stabilirea calitatii de evaluator [...]
» Dispozitia nr. 34/09.02.2021 - privind incetarea contractului individual de munca [...]
» Dispozitia nr. 35/09.02.2021 - privind incetarea contractului individual de munca [...]
» Dispozitia nr. 36/09.02.2021 - privind incetarea contractului individual de munca [...]
» Dispozitia nr. 37/09.02.2021 - privind incetarea contractului individual de munca [...]
» Dispozitia nr. 49/25.02.2021 - privind angajarea domnului Tabara Madalin-Marian [...]
» Dispozitia nr. 50/25.02.2021 - privind angajarea domnului Nanau Ion [...]
» Dispozitia nr. 62/24.03.2021 - privind convocarea Consiliului local Catina in sedinta ordinara, 30.03.2023
» Dispozitia nr. 73/30.03.2021 - privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2021
» Dispozitia nr. 74/30.03.2021 - privind prelungirea contractului individual de munca [...]
» Dispozitia nr. 75/30.03.2021 - privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime [...]
» Dispozitia nr. 82/20.04.2021 - privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea [...]
» Dispozitia nr. 83/20.04.2021 - privind convocarea CL [...]
» Dispozitia nr. 84/22.04.2021 - privind constituirea Comisiei de receptie [...]
» Dispozitia nr. 85/27.04.2021 - privind constituirea comisiei speciale pentru indentificarea [...]
» Dispozitia nr. 87/27.04.2021 - privind angajarea domnului [...]
» Dispozitia nr. 88/27.04.2021 - privind acordarea gradatiei 3 [...]
» Dispozitia nr. 91/18.05.2021 - privind incetarea contractului individual de munca [...]
» Dispozitia nr. 92/18.05.2021 - privind numirea d-rei Elena-Raluca Vasile [...]
» Dispozitia nr. 93/18.05.2021 - privind numirea d-nei Bordeias Marilena-Pamela [...]
» Dispozitia nr. 104/31.05.2021 - acordare indemnizatie lunara-Ciobanu Virginia
» Dispozitia nr. 105/31.05.2021 - acordare indemnizatie lunara-Deliu Gheorghe
» Dispozitia nr. 106/31.05.2021 - acordare gradatie vechime-Matei Gheorghe-Constantin
» Dispozitia nr. 107/31.05.2021 - comisie de concurs si contestatii
» Dispozitia nr. 108/31.05.2021 - incetare contract de munca Stanciu Marius
» Dispozitia nr. 109/02.06.2021 - privind delegarea atributiilor inspectorului [...]
» Dispozitia nr. 110/05.06.2021 - privind modificarea art. 1 din Disp nr. 180/2020 [...]
» Dispozitia nr. 111/03.06.2021 - privind delegarea d-rei Pasaroiu Elena-Manuela [...
» Dispozitia nr. 112/03.06.2021 - privind modificarea art. 1 din Disp nr. 94/2020
» Dispozitia nr. 113/03.06.2021 - privind incetarea platii indemnizatiei lunare [...]
» Dispozitia nr. 114/03.06.2021 - privind angajarea doamnei Dragomir Maria [...]
» Dispozitia nr. 115/03.06.2021 - privind angajarea doamnei Mirita Eugenia
» Dispozitia nr. 116/08.06.2021 - privind acordarea unui ajutor de urgenta
» Dispozitia nr. 118/22.06.2021 - privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea [...]
» Dispozitia nr. 123/22.06.2021 - privind acordarea unui ajutor de urgenta [...]
» Dispozitia nr. 125/29.06.2021 - angajare Privan Elena - Asistent personal
» Dispozitia nr. 126/02.07.2021 - privind constituirea comisiei de concurs [...]
» Dispozitia nr. 128/09.07.2021 - privind numirea d-rei Beteringhe Daniela-Magdalena in functia publica de executie de inspector [...]
» Dispozitia nr. 129/09.07.2021 - privind numirea indrumatorului de stagiu [...
» Dispozitia nr. 130/16.07.2021 - privind convocarea Consiliului Local Catina in sedinta ordinara in data de 22.07.2023
» Dispozitia nr. 131/23.07.2021 - privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila
» Dispozitia nr. 132/23.07.2021 - privind delegarea atributiilor Primarului [...]
» Dispozitia nr. 133/23.07.2021 - privind suspendare drept ajutor social
» Dispozitia nr. 134/23.07.2021 - privind incetarea dreptului la ajutor social
» Dispozitia nr. 135/23.07.2021 - privind incetare drept ajutor social
» Dispozitia nr. 136/23.06.2021 - privind incetare drept ajutor social
» Dispozitia nr. 137/23.07.2021 - privind incetare drept ajutor social
» Dispozitia nr. 138/13.07.2021 - privind incetarea dreptului la alocatia de sustinere a familiei
» Dispozitia nr. 139/23.07.2021 - privind incetare din plata a dreptului la alocatie de sustinere
» Dispozitia nr. 140/23.07.2021 - privind incetarea din plata a dreptului la alocatie de sustinere
» Dispozitia nr. 141/23.07.2021 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei
» Dispozitia nr. 142/23.07.2021 - privind incetarea dreptului la ajutor social
» Dispozitia nr. 143/30.07.2021 - convocarea Consiliului local sedinta ordinara in data de 05.08.2023
» Dispozitia nr. 144/30.07.2021 - constituire comisie de concurs si contestatii ocupare post de sofer
» Dispozitia nr. 145/03.08.2021 - privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila
» Dispozitia nr. 146/03.08.2021 - privind stabilirea unor masuri necesare [...]
» Dispozitia nr. 147/04.08.2021 - privind angajarea domnului Dinica Valentin-Alexandru in functia contractuala [...]
» Dispozitia nr. 148/04.08.2021 - privind infiintarea comisiei pentru probleme de aparare
» Dispozitia nr. 149/05.08.2021 - privind delegarea unor atributii ale Primarului [...]
» Dispozitia nr. 154/18.08.2021 - privind modificarea art. 5 si 6 din Dispozitia Primarului nr. 244 [...]
» Dispozitia nr. 155/20.08.2021 - privind convocarea Consiliului Local Catina, in sedinta extraordinara in data de 26.08.2021, ora 15:00
» Dispozitia nr. 156/23.08.2021 - privind aprobarea prodecurilor operationale specifice activitatilor desfasurate [...]