PRIMARIA COMUNEI CATINA

Judetul Buzau

PROIECTE DE HOTARARE» PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR PE ANUL 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 2 2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim.IV -
» Proiect de hotarare nr.3 din 2020 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari conform Legii nr. 2 -
» Proiect de hotarare nr.4 din 2020 privind infiinatarea SERVICIULUI VOLUNTAR PTR SITUATII DE URGENTA -
» Proiect de hotarare nr.5 DIN 2020 privind aprobarea utilizarii execdentului bugetar din anul 2019 -
» Proiect de hotarare nr. 6 - privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 7 - privind aprobarea temei de proiectare si a notei conceptuale [...] -
» Proiect de hotarare nr. 8 - privind completarea hotararii nr. 2 - 2019 [...] -
» Proiect de hotarare nr. 9 - privind aprobarea modificarii statului de functii al aparatului de specialitate [...] -
» Proiect de hotarare nr. 10 - privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare - impozite si taxe locale 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 12 - privind modificarea art. 1; alin. 1 din HCL nr. 55/2019 -
» Proiect de hotarare nr. 13 - privind aprobarea Planului Local de Actiune romi 2020,2021 -
» Proiect de hotarare nr. 14 - privind aprobarea executarii lucrarilor de REVIZIE LA ILUMINATUL PUBLIC -
» Proiect de hotarare nr. 15 - privind prima rectificare a bugetului loacl pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 16 - privind aprobarae contului de executie al bugetului local [...] -
» Proiect de hotarare nr. 18 - privind aprobarea modificarii Actului constitutiv [...] -
» Proiect de hotarare nr. 17 - privind a doua rectificare a bugetului local pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 19 - privind aprobarea NOTEI CONCETUALE OBIECTIV DE INVESTITIE - EXECUTIE FORAJ -
» Proiect de hotarare nr. 20 - privind aprobarea NOTEI CONCETUALE OBIECTIV DE INVESTITIE - APA ZELETIN -
» Proiect de hotarare nr. 21 - privind MODIFICAREA LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PUBLICE 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 25 - privind a patra rectificare a bugetului local -
» Proiect de hotarare nr. 26 - privind aprobarea notei conceptual [...] -
» Proiect de hotarare nr. 27 - modernizare sistem apa sat [...] -
» Proiect de hotarare nr. 28 - privind schimbarea din imobil de invatamant in imobil protectie sociala -
» Proiect de hotarare nr. 30 - privind a cincea rectificare a bugetului local pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 31 - privind completarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Catina pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 36 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim. III 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 37 - privind a sasea rectificare a bugetului local pe anul 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 38 - privind insusirea constatarilor stabilite de Camera de Conturi [...] -
» Proiect de hotarare nr. 39 - privind insusirea constatarilor si mpsurilor stabilite de Camera de Conturi [...] -
» Proiect de hotarare nr. 40 - privind invalidarea del. satesc al statului Zeletin [...] -
» Proiect de hotarare nr. 41 - privind aprobarea modificarii statului de functii [...] -
» Proiect de hotarare nr. 42 - privind completarea Programului anual [...] -
» Proiect de hotarare nr. 43 - privind aprobarea finantarii din bugetul local [...] -
» Proiect de hotarare nr. 44 - privind buna gospodarire a com. Catina, jud. Buzau -
» Proiect de hotarare nr. 45 - desemnare nou reprezentant legal-asfaltare drum local -
» Proiect de hotarare nr. 46 - aprobare contract colaborare -
» Proiect de hotarare nr. 47 - stabilire normative de cheltuieli consum de carburanti [...] -
» Proiect de hotarare nr. 48 - scoaterea din functiune, casarea bunuri fixe si obiecte [...] -
» Proiect de hotarare nr. 49 - aprobarea S.F - Instalatii electrice-sediul Primariei -
» Proiect de hotarare nr. 1/2021 - alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni -
» Proiect de hotarare nr. 2/2021 - aprobare incheiere contract servicii salubrizare -
» Proiect de hotarare nr. 3/2021 - dezmembrare teren [...] -
» Proiect de hotarare nr. 4/2021 - desfiintare serviciul social centru de zi-tip After school -
» Proiect de hotarare nr. 5/2021 - modificare stat de functii(publice si contractuale) -
» Proiect de hotarare nr. 6/2021 - aprobare nota conceptuala si tema de proiectare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 7/2021 - aprobarea cont executie trim IV 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 8/2021 - aprobarea plan de actiuni sau lucrari 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 9/2021 - desemnare reprezentanti CL in comisia de evaluare secretar -
» Proiect de hotarare nr. 10/2021 - aprobare procedura inlesnire plata conf. [...] -
» Proiect de hotarare nr. 11/2021 - transformare functie publica vacanta referent -
» Proiect de hotarare nr. 12/2021 - aprobare modificare act constitutiv [...] -
» Proiect de hotarare nr.14/2021 - privind neasumarea responsabilitate proc. contracte -
» Proiect de hotarare nr. 15/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» Proiect de hotarare nr. 16/2021 - privind modificare act+statut ADI -
» Proiect de hotarare nr. 17/2021 - privind amplasament statii publice -
» Proiect de hotarare nr. 18/2021 - aprobarea utilizarii excedentului bugetar din 2020 -
» Proiect de hotarare nr. 19/2021 - aprobarea bugetului local pe anul 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 20/2021 - aprobarea program achizitii publice pe anul 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 21/2021 - aprobarea incheiere act aditional la contract comodat [...] -
» Proiect de hotarare nr. 22/2021 - aprobarea nota conceptuala, tema de proiectare, etc [...] -
» Proiect de hotarare nr. 23/2021 - privind aprobare regulament propriu de proiecte de hotarari -
» Proiect de hotarare nr. 24/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 25/2021 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022 -
» Proiect de hotarare nr. 26/2021 - aprobare cont executie buget Trim I 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 27/2021 - propunere de declarare a imobilului din Catina -
» Proiect de hotarare nr. 29/2021 - privind participarea Comunei Catina in calitate de membru asociat [...] -
» Proiect de hotarare nr. 30/2021 - privind alegerea presedintelui de sedinta [...] -
» Proiect de hotarare nr. 31/2021 - privind aprobarea Planului anual de actiune [...] -
» Proiect de hotarare nr. 32/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...] -
» Proiect de hotarare nr. 33/2021 - privind prima rectificare a bugetului local pe anul 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 34/2021 - privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice -
» Strategia locala Catina - 21-27F
» Proiect de hotarare nr. 35/2021 - privind a doua rectificare a bugetului local pe anul 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 36/2021 - privind aprobarea strategiei de dezvoltare 2021-2027 -
» Proiect de hotarare nr. 37/2021 - privind aprobarea participarii UAT [...] -
» Proiect de hotarare nr. 38/2021 - privind modificarea si completarea programului de achizitii publice -
» Proiect de hotarare nr. 39/2021 - modificare si completare Program achizitii publice pe anul 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 41/2021 - privind modificarea denumirii unei investitii cuprinsa in lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 42/2021 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici [...] -
» Proiect de hotarare nr. 40/2021 - organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii unor bunuri -
» Proiect de hotarare nr. 44/2021 - privind incetarea mandatului de consilier local [...] -
» Proiect de hotarare nr. 45/2021 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul II 2021 -
» Proiect de hotarare nr. 46/2021 - privind a treia rectificare a bugetului local pe anul 2021 -